Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Hovedkomiteen | Fôr | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold - en oppdatering av VKMs rapport fra 2006 basert på ny kunnskap
2014: 15 18.09.2013 15.12.2014

Fôr

Sink og kobber i produksjonen av gris og fjørfe – stoffenes skjebne og effekter i næringskjede og miljø
2014: 28 23.09.2013 19.05.2014