Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering av effekten på dyretettleik på dyrevelferda for slaktekylling
2008: 39 15.11.2007 28.08.2008

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering og utredning av spørsmål knyttet til dyresykdommen blåtunge (bluetongue)
2008: 38 25.01.2008 14.08.2008

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering av hald av kylling - lysforhold
2008: 32 15.11.2007 25.06.2008

Dyrehelse og dyrevelferd

Vurdering av risiko for lidelse ved hold av pelsdyr
2008: 29 21.06.2007 11.06.2008

Dyrehelse og dyrevelferd

Positivliste over dyr tillate for framsyning i sirkus
2008: 28 21.11.2007 11.06.2008

Dyrehelse og dyrevelferd

Transport av fisk i lukket system
2008: 23 08.06.2007 14.05.2008

Hovedkomiteen | Plantevernmidler | Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk | Fôr | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Dyrehelse og dyrevelferd

Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke
2008: 16 20.06.2005 07.04.2008

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering - slakting av dyr uten bedøvelse
2008: 02 23.10.2007 18.01.2008

Dyrehelse og dyrevelferd

Salmonella i fôrmiddel til fisk og landdyr
2006: 20 28.09.2005 22.05.2006