Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Rapportnr Bestillt Publisering

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Utsetting av fasan og rapphøns for trening av fuglehunder - konsekvenser for biologisk mangfold, dyrevelferd og dyrehelse
07.04.2022 30.11.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Havnespy – vurdering av risiko for norsk biologisk mangfold
27.01.2022 18.10.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Vårjakt på ender - risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
17.03.2022 10.10.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) | Dyrehelse og dyrevelferd

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
17.02.2021 03.10.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Klimaendringer og påvirkning på økosystemet skog
2022:15 29.01.2021 29.04.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kjempeveps fra Asia - risiko for biologisk mangfold og bier
2022:03 29.10.2021 21.02.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kunnskapsoppsummering om vågehval
2022:01 07.10.2021 15.02.2022