Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Plantehelse

Planteskadegjørere i importert jord og vekstmedier - risiko for plantehelse
30.03.2023 17.06.2024

Plantehelse

Planteskadegjøreren ramorum greinvisning
2023:19 03.11.2022 06.07.2023

Plantehelse

Avfall fra komposterings- og biogassanlegg – vurdering av risiko for plantehelse og for miljø
2021:19 21.04.2020 03.12.2021

Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av Nemaslug 2.0
2021:16 23.11.2020 02.07.2021

Plantehelse

Risikokategorisering av planteskadegjørere
2021:09 24.03.2020 14.06.2021

Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av rovmidden Amblydromalus limonicus
2020:13 09.01.2020 30.11.2020

Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av rovbillen Atheta coriaria
2020:12 09.12.2019 30.11.2020

Plantehelse

Soppsporer som utvikler mykorrhiza og risiko for biologisk mangfold
2020:09 26.09.2019 25.06.2020

Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av rovmidden Amblyseius andersoni
2020:04 03.05.2019 30.04.2020

Plantehelse

Jordlopper – risiko for plantehelse
2019:17 13.12.2018 16.12.2019

Plantehelse

Utvikler verktøy for å identifisere, beskrive og rangere nye trusler mot plantehelse
31.12.2018

Plantehelse

Spredning av farlige planteskadegjørere fra mottaksvirksomheter
2018: 15 01.06.2017 25.09.2018

Plantehelse

Planteskadegjørerne Dendrolimus sibiricus og Dendrolimus superans
2018: 08 17.07.2017 19.04.2018

Plantehelse

Tomatmøll kan påføre tomatnæringen stor skade
2017: 24 09.06.2017 15.06.2017

Plantehelse

Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier
2016: 55 19.12.2014 15.11.2016

Plantehelse

Risikovurdering av ugraset hønsehirse
2016: 23 05.05.2015 01.09.2016

Plantehelse

Risikovurdering av billen Agrilus planipennis som angriper asketrær
2014: 13 10.12.2013 24.11.2014

Hovedkomiteen | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Dyrehelse og dyrevelferd | Plantehelse

Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon
2014: 22 19.12.2013 30.04.2014

Plantehelse

Vurdering av konsekvenser av en innenlands forvaltning av pærebrann i Norge tilsvarende EUs minstekrav
2013: 39 11.09.2013 22.10.2013

Plantehelse

Risikokarakterisering av løvtreflis-import fra Nord-Amerika
2013: 25 30.08.2011 29.05.2013

Hovedkomiteen | Fôr | Plantehelse | Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Risikovurdering av mykotoksiner (soppgifter) i korn
2013: 21 21.09.2010 09.04.2013

Plantehelse

Risikovurdering av billen Agrilus anxius som dreper bjørk
2012: 23 23.11.2011 05.07.2012

Plantehelse

Risikovurdering av heksekost på epletre
2012: 08 22.06.2011 13.03.2012

Plantehelse

Vurdering av planteskadegjeraren Anoplophora chinensis
2012: 09 06.07.2011 13.03.2012

Plantehelse

Revidert risikovurdering av Ralstonia solanacearum – mørk ringråte på potet fra Nederland
2010: 39 05.01.2010 06.12.2010

Plantehelse

Risikovurdering av Phytophthora fragariae - rød marg i jordbær
2010: 26 30.11.2009 14.09.2010

Plantehelse

Risikovurdering av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) i Norge - del 2
2010: 24 21.02.2008 31.08.2010

Plantehelse

Risikovurderinger av minérfluer (Liriomyza)
2010: 08 01.09.2009 25.03.2010

Plantehelse

Risikovurdering av Phytophthora ramorum i Norge
2009: 33 22.08.2008 12.10.2009

Plantehelse

Risikovurdering av floghavre (Avena fatua L.) i Norge
2008: 52 27.03.2007 17.12.2008

Plantehelse

Risikovurdering av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) - Del 1
2008: 42 21.02.2008 26.09.2008

Plantehelse

Plantehelserisiko ved import av ”Hoppebønne” fra USA - Sebastiana spp. og Cydia deshaisiana
2008: 33 21.02.2008 02.07.2008

Plantehelse

Risikovurdering av skogskadegjøreren Ips aminitus i Norge
2008: 26 05.01.2007 04.06.2008

Plantehelse

Risikovurdering av agurkgrønnmosaikkvirus i Norge (CGMMV)
2008: 07 20.07.2007 12.02.2008

Plantehelse

Risikovurdering av pærebrann (Erwinia amylovora) i Norge
2007: 02 22.07.2006 09.02.2007

Plantehelse

Revidert vurdering av risiko knyttet til mørk ringråte (Ralstonia solanacearum) og import av matpoteter fra Egypt
2005: 37 05.08.2004 05.01.2005