Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Hygiene og smittestoffer

Smittespredning av skrantesyke
2018:16 13.09.2018 14.12.2018

Hygiene og smittestoffer | Dyrehelse og dyrevelferd | Biologisk mangfold

Villsvinpopulasjonen i Norge – konsekvenser for helse og miljø
2018: 14 16.08.2017 21.06.2018

Hygiene og smittestoffer

Listeriabakterier - vurdering av råd til gravide og andre utsatte grupper
2018: 13 11.09.2017 13.06.2018

Hygiene og smittestoffer

Konklusjoner om skrantesyke står ved lag
2018: 01 31.01.2018 02.02.2018