Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Biologisk mangfold

Steril oppdrettsfisk – effekter på biologisk mangfold
20.02.2023 18.06.2024

Dyrehelse og dyrevelferd | Biologisk mangfold | CITES

Merking av villfugl - risiko for dyrevelferd
27.04.2023 31.03.2024

Biologisk mangfold

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
2023:23 17.02.2021 10.11.2023

Biologisk mangfold

Genmodifisert steril laks - risikovurdering av feltforsøk
2023:20 28.04.2023 06.10.2023

Biologisk mangfold

Innførsel av rødkardinal - risiko for norsk biologisk mangfold
2023:18 21.02.2023 30.06.2023

Biologisk mangfold

Havnespy – vurdering av risiko for norsk biologisk mangfold
2023:07 27.01.2022 17.02.2023

Biologisk mangfold

Bruk av rovmidden Stratiolaelaps scimitus mot varroamidd i bigårder
2023:6 28.10.2022 06.02.2023

Biologisk mangfold

Utsetting av fasaner og rapphøns for trening av fuglehunder - konsekvenser for biologisk mangfold, dyrevelferd og dyrehelse
2022:32 07.04.2022 30.11.2022

Biologisk mangfold

Vårjakt på ender - risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
2022:29 17.03.2022 09.11.2022

Biologisk mangfold

Klimaendringer og påvirkning på økosystemet skog
2022:15 29.01.2021 29.04.2022

Biologisk mangfold

Kjempeveps fra Asia - risiko for biologisk mangfold og bier
2022:03 29.10.2021 21.02.2022

Biologisk mangfold

Innførsel og hold av ulike kvegarter – konsekvenser for norsk biologisk mangfold
2021:20 24.03.2021 17.12.2021

Biologisk mangfold

Karplanter som ikke er stedegne – vurdering av følger for biologisk mangfold
2021:15 04.05.2020 25.06.2021

Biologisk mangfold

Ferskvannslaks fra Sverige: risiko for biologisk mangfold og fiskehelse ved i utsetting i Norge
2021:04 21.10.2020 13.04.2021

Biologisk mangfold

Import og hold av krepsdyr i ferskvannsakvarier – risiko for biologisk mangfold
2021:02 20.03.2020 15.02.2021

Biologisk mangfold | Hygiene og smittestoffer | Dyrehelse og dyrevelferd | Mikrobiell økologi

Skrantesyke – oppdatert kunnskap om sykdom og spredningsrisiko
2021:01 08.10.2020 26.01.2021

Biologisk mangfold

Pukkellaks - risiko for biologisk mangfold og akvakultur
2020:01 11.12.2018 15.01.2020

Biologisk mangfold

Miljørisiko ved import av rensefisk
2019:15 18.11.2018 11.10.2019

Biologisk mangfold

De sykdomsfremkallende soppene Batrachochytrium dendrobatidis og Batrachochytrium salamandrivorans og risiko for biologisk mangfold
2019:04 05.12.2018 15.05.2019

Hygiene og smittestoffer | Dyrehelse og dyrevelferd | Biologisk mangfold

Villsvinpopulasjonen i Norge – konsekvenser for helse og miljø
2018: 14 16.08.2017 21.06.2018

Biologisk mangfold

Import og hold av landlevende snegler - risiko for biologisk mangfold
2017: 33 05.12.2017 18.12.2017

Biologisk mangfold

Utsetting av stokkender uheldig for miljø og dyrehelse
2017: 23 08.02.2017 15.06.2017

Biologisk mangfold

Uvisst om det er sammenheng mellom humledød og lindetrær
2017: 15 31.03.2017 03.05.2017

Dyrehelse og dyrevelferd | Biologisk mangfold | Mikrobiell økologi

Vurdering av risiko for smitte og for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og oppdrett av australsk rødklokreps
2016: 64 07.10.2016 30.11.2016

Biologisk mangfold

Vurdering av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold ved innførsel og hold av fremmede ferskvannsplanter
2016: 50 18.01.2016 01.11.2016

Biologisk mangfold

Vurdering av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og hold av fremmede landlevende edderkoppdyr og insekter
2016: 36 18.01.2016 29.06.2016