Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Rapportnr Bestillt Publisering

Fôr

Konsekvenser av å importere grovfôr
30.04.2020 14.12.2021

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Dioksiner i maten til den norske befolkningen
15.02.2019 08.12.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) | Dyrehelse og dyrevelferd

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
17.02.2021 05.12.2021

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
30.10.2017 01.10.2021

Plantehelse

Avfall fra komposterings- og biogassanlegg – vurdering av risiko for plantehelse og for miljø
21.04.2020 30.09.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Klimaendringer og påvirkning på økosystemet skog
29.01.2021 01.09.2021

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
01.02.2018 01.09.2021

Plantevernmidler

Revurdering av maksimale restnivåer av isopyrazam i mat
26.03.2020 30.08.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Karplanter som ikke er stedegne – vurdering av følger for biologisk mangfold
04.05.2020 25.06.2021

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Cyanobakterier og cyanotoksiner i norske drikkevannskilder
20.01.2020 21.06.2021

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Berikning av mat - oppdatering av modell
20.06.2021

Plantevernmidler

Overflatevann og avrenning: relevans av scenarioer
09.06.2020 15.06.2021

Hygiene og smittestoffer

Rangering av smittestoffer i næringsmidler
14.11.2019 09.06.2021

Andre stoffer | Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av melatonin i kosttilskudd
2021:07 12.01.2021 12.05.2021

Andre stoffer

Risikovurdering av metylsulfonylmetan (MSM) i kosttilskudd
2021:06 07.12.2020 04.05.2021

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Koffeineksponering fra mat, drikke og kosmetikk
2021:05 29.04.2021

Plantehelse

Risikokategorisering av planteskadegjørere
24.03.2020 22.04.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Ferskvannslaks fra Sverige: risiko for biologisk mangfold og fiskehelse ved i utsetting i Norge
2021:04 21.10.2020 13.04.2021

CITES

Skilpaddearten glattkarett: import av lever- og fettprøver
03.03.2021 09.03.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Import og hold av krepsdyr i ferskvannsakvarier – risiko for biologisk mangfold
2021:02 20.03.2020 15.02.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) | Hygiene og smittestoffer | Dyrehelse og dyrevelferd | Mikrobiell økologi

Skrantesyke – oppdatert kunnskap om sykdom og spredningsrisiko
2021:01 08.10.2020 26.01.2021