Georg Kapperud

Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

Hygiene og smittestoffer

Georg har doktorgrad i grenseområdet mellom zoologisk og mikrobiell økologi. Hans nøkkelkompetanse inn VKMs fagområde er smittsomme sykdommer og smittestoffer som overføres til mennesker fra mat, vann og dyr.

Curriculum vitae

Stilling

Professor emeritus, Norges veterinærhøgskole, NMBU

Utdanning

1981: Dr. philos., Zoologisk institutt, Universitetet i Oslo

1976: Cand. real, Zoologisk institutt, Universitetet i Oslo

1973: Cand. mag., Det naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

1978: Eksamen fra Praktisk pedagogisk seminar, Universitet i Oslo

1989: Eksamen i feltepidemiologi fra Rollins School of Public Health at Emory University and Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta GA, USA

Arbeidserfaring

2011 – dd: Seniorforsker, Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr, Folkehelseinstituttet

2002 – 2010: Direktør, Avdeling for næringsmiddelbårne infeksjoner, Folkehelseinstituttet

1991 – dd: Professor II, Seksjon for mattrygghet, Norges veterinærhøgskole, NMBU

1990 – 2002: Assisterende direktør, Avdeling for bakteriologi, Folkehelseinstituttet

1987 – 1990: Seniorforsker, Avdeling for bakteriologi, Folkehelseinstituttet

1982 – 1987: Seniorforsker, Institutt for næringsmiddelhygiene, Norges veterinærhøgskole

1978 – 1982: Vitenskapelig assistent, Zoologisk institutt, Universitetet i Oslo

Øvrig faglig bakgrunn

Forskningsfelt:

Sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, og bakterier og parasitter som forårsaker slike sykdommer. Spesialområdet er oppklaring av sykdomsutbrudd og analytisk epidemiologiske undersøkelser for å identifisere årsakene til næringsmiddelbårne sykdommer.

Utvalg og komiteer:

Medlem av en rekke nasjonale og internasjonale utvalg, blant annet Nordisk arbeidsgruppe for næringsmiddelmikrobiologi og risikovurdering under Nordisk ministerråd. VKM-medlem fra 2004. Temporary Advicer for WHO i 1981 – 1995.

Utvalgte publikasjoner

Over 123 originalvitenskapelige publikasjoner samt 28 oversiktsartikler, 23 bokkapitler, 49 rapporter, 12 risikovurderinger (VKM), 28 nyhetsbrev og 71 e-lærings-videoer, samt en nettbasert veileder i oppklaring av sykdomsutbrudd forårsaket av mat og vann (Utbruddsveilederen).

Kapperud, G., Jenum, P. A., Stray-Pedersen, B., Melby, K. K., Eskild, A. and Eng, J. 1996. Risk factors for Toxoplasma gondii infection in pregnancy: Results of a prospective case-control study in Norway. Am J Epidemiol 144: 405-412.

Kapperud, G., Espeland, G., Wahl, E., Walde, A., Herikstad, H., Gustavsen, S., Tveit, I., Natås, O., Bevanger, O. and Digranes, A. 2003. Factors associated with increased and decreased risk for Campylobacter infection: a prospective case-control study in Norway. Am J Epidemiol 158: 234 - 242.

Lindstedt, B.-A., Brandal, L., Aas, L., Vardund, T. and Kapperud, G. 2007. Study of polymorphic variable-number of tandem repeats loci in the ECOR collection and in a set of Escherichia coli and Shigella isolates for use in a genotyping assay. J Microbiol Met 69: 197-205.

Schimmer, B., Nygård, K., Eriksen, H.-M., Lassen, J., Lindstedt, B.-A., Brandal, L.-T., Kapperud, G. and Aavitsland, P. 2008. Outbreak of haemolytic uraemic syndrome in Norway caused by stx2-positive Escherichia coli O103:H25 traced to cured mutton sausages. BMC Infect Dis 8:41. http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2334-8-41.pdf

Brandal, L.T., Sekse, C., Lindstedt, B.-A., Sunde, M., Løbersli, I., Urdahl, A.-M. and Kapperud, G. 2012. Norwegian sheep are an important reservoir for human pathogenic Escherichia coli O26:H11. Appl Environ Microbiol 78: 4083-4091.