Looking for English content? Try our English language search

Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

EFSA offentliggjør vurderinger av 808 helsepåstander

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har offentliggjort vurderinger av 808 helsepåstander. Dette er den tredje bolken i en serie av vurderinger av mer enn 4600 helsepåstander knyttet til matvarer og matingredienser.

En helsepåstand er en påstand som sier at det er en sammenheng mellom et næringsmiddel, eller en ingrediens i et næringsmiddel, og helse. Et eksempel på en slik helsepåstand kan være: ”Styrker benbygningen”. 

Etter gjennomgangen av de 808 helsepåstandene, har EFSA gjennomgått 1745 av i alt 4637 helsepåstander som medlemslandene og EU-kommisjonen har samlet inn. 

EFSA skal etter planen ferdigstille arbeidet med å gjennomgå helsepåstandene innen utgangen av juni 2011, bortsett fra de som omhandler urter/plantedeler. 

På bakgrunn av EFSAs vurderinger vil EU-kommisjonen avgjøre hvilke helsepåstander det i fremtiden skal være tillatt å bruke i markedsføring av produkter.

Les mer på EFSAs nettsider.

21.10.2010

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie