Betydelig økning av svinepest i Europa i fjor

villsvin

I fjor ble 14 EU-land rammet av afrikansk svinepest (ASF), og utbrudd hos tamsvin ble femdoblet ift. året før, viser en EFSA-rapport. Dette er det høyeste antall utbrudd siden 2014. Totalt var det 1929 tilfeller i EU i 2023, og 96 prosent av tilfellene var i Kroatia og Romania.

Villsvin-tilfeller i Sverige

Antall utbrudd hos villsvin økte med 10 prosent sammenlignet med året før. Viruset ble oppdaget for første gang i Sverige og Kroatia, og spredte seg til nye områder av Italia. Det dukket også opp igjen i Hellas, etter en toårs pause.

I Tyskland, Ungarn og Slovakia bedret imidlertid den epidemiologiske situasjonen for villsvin seg i fjor, det var en nedgang i antall tilfeller.

Passiv overvåkning

EFSAs eksperter anbefaler medlemslandene å prioritere passiv overvåkning, inkludert søk og testing av villsvinkadavere, fremfor aktiv overvåkning. De anbefaler også testing av villsvinslakt for å oppdage ASF-utbrudd.

Passiv overvåkning, og da særlig å se etter kliniske tegn på sykdommen, er fortsatt hovedmetode for påvisning av ASF i tamsvinbesetninger. Bønder og veterinærer har dermed en viktig rolle i å rapportere mistenkelige tilfeller.

I oktober skal EFSA levere en vurdering av risikofaktorene for at ASF-viruset skal oppstå, spres og etablere seg i villsvinpopulasjoner og tamsvinbesetninger. Målet er å forhindre, kontrollere og utrydde ASF-viruset.

Les mer om dette på EFSAs sider: https://www.efsa.europa.eu/en/news/african-swine-fever-significant-increase-eu-pigs-2023