Vitenskapskomiteen for mat og miljø

VKM Report og VKM Bulletin

Les om våre to rapportserier her.

Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Bruk filtre å finne publikasjoner.

Internasjonale samarbeidspartnere

Her finner du mer informasjon om EFSA og CITES.

Våre folk

Her finner du informasjon som CV og habilitetserklæringer for medlemmer og ansatte.

bilde av revens dvergbendelorm

VKM skal vurdere risikoen for at parasitten revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) kommer til fastlands-Norge, og hvilken risiko det kan ha for folkehelsa.

Andre besøker

PARC logo-European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals

VKM deltar i det europeiske partnerskapet for vurdering av risiko fra kjemikalier (PARC). Klikk her for å lese mer om PARC på engelsk.