Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Risikovurderinger og andre publikasjoner

Rapportnr Bestillt Publisering

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Koffeineksponering fra mat, drikke og kosmetikk
15.03.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Handel med papegøyer - risiko for bestanden
19.02.2020 10.12.2020

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Cyanobakterier og cyanotoksiner i norske drikkevannskilder
20.01.2020 08.12.2020

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
01.02.2018 15.09.2020

Plantevernmidler

Revurdering av maksimale restnivåer av isopyrazam i mat
26.03.2020 18.08.2020

Hygiene og smittestoffer

Parasitter i norsk drikkevann
29.10.2019 11.06.2020

Plantehelse

Soppsporer som utvikler mykorrhiza og risiko for biologisk mangfold
26.09.2019 05.06.2020

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Internasjonal handel med isbjørn og isbjørnprodukter
07.10.2019 01.06.2020

Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av rovmidden Amblyseius andersoni
03.05.2019 28.04.2020

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
19.03.2018

Hygiene og smittestoffer

Rangering av smittestoffer i næringsmidler

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie