Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Risikovurderinger og andre publikasjoner

Rapportnr Bestillt Publisering

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i avløpsslam og avløpsvann
18.02.2019 15.12.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Risikovurdering av pukkellaks
11.12.2018 15.12.2019

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
30.10.2017 30.11.2019

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jodberikning – tilsetning av jod til salt
09.04.2018 13.11.2019

Hovedkomiteen

Mikroplast – forekomst og følger for trygg mat og miljø i Norge
24.11.2017 24.10.2019

Plantehelse

Jordlopper – risiko for plantehelse
13.12.2018 18.10.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Miljørisiko ved import av rensefisk
18.11.2018 27.09.2019

Hovedkomiteen

Fremmedstoffer i mat: identifisering og risikorangering
16.09.2019

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Fluorid i kosttilskudd - konsekvenser av å endre maksimumsgrensen
11.07.2018 30.08.2019

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie