Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Risikovurderinger og andre publikasjoner

Rapportnr Bestillt Publisering

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
30.10.2017 30.11.2019

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jodberikning – tilsetning av jod til salt
09.04.2018 15.09.2019

Hovedkomiteen

Genomredigerte organismer – mulige konsekvenser for mattrygghet og biologisk mangfold
01.02.2018 28.06.2019

Hygiene og smittestoffer

Risiko for å utvikle listeriose ved inntak av sushi
12.09.2018 20.06.2019

Hovedkomiteen

Mikroplast – forekomst og følger for trygg mat og miljø i Norge
24.11.2017 20.03.2019

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Oppdatert risikovurdering av energidrikker
04.09.2018 28.02.2019

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurderer risiko ved den syntetiske antioksidanten butylhydroksytoluen (BHT)
01.09.2017 13.12.2018

Fôr

Kadmium i kunstgjødsel – effekt på helse og miljø
31.10.2017 12.12.2018

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Kvikksølv i fisk
28.02.2018 03.12.2018

Hovedkomiteen

Plantevernmiddelrester i genmodifiserte planter
30.11.2018

Dyrehelse og dyrevelferd

Handel med frossen melke fra oppdrettsfisk - risiko for smitteoverføring
30.11.2017 30.11.2018

Plantehelse

Utvikler verktøy for å identifisere, beskrive og rangere nye trusler mot plantehelse
31.10.2018

Plantehelse

Karanteneskadegjørere i avfall fra virksomheter som tar imot poteter og uvaskede grønnsaker med rot
01.06.2017 24.09.2018

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kunnskapsgrunnlag for norsk regelverk for listing av truede dyr og planter

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av pollen frå den genmodifiserte maisen MON 810
29.05.2012

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk
27.02.2018

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie