Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Rapportnr Bestillt Publisering

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Utsetting av fasan og rapphøns for trening av fuglehunder - konsekvenser for biologisk mangfold, dyrevelferd og dyrehelse
07.04.2022 30.11.2022

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kaliumklorid som erstatning for salt – vurdering av nytte og risiko
12.05.2021 31.10.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Havnespy – vurdering av risiko for norsk biologisk mangfold
27.01.2022 18.10.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Vårjakt på ender - risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
17.03.2022 10.10.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) | Dyrehelse og dyrevelferd

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
17.02.2021 03.10.2022

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i miljøet
15.04.2021 22.08.2022

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
19.03.2018

CITES

Kunnskapsgrunnlaget for forslagene til endringer i regulering av ville dyr og planter truet av internasjonal handel
11.06.2022