Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Om VKM

VKM trygger maten og miljøet:

Dette er Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjør uavhengige, åpne, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. Vurderingene brukes til å gi råd, tillatelser og utvikle regelverk - og når Mattilsynet og Miljødirektoratet gir innspill til departementene. VKM kan også gjøre risikovurderinger på eget initiativ. VKM er Norges kontaktpunkt for den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet - European Food Safety Authorty (EFSA).

Formålet med VKM er å sikre uavhengige vitenskapelige risikovurderinger av forhold som har direkte eller indirekte betydning for helsemessig trygg mat langs hele matkjeden.

VKM gjør risikovurderinger på områdene mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse, kosmetikk og kroppspleieprodukter, samt miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer og plantevernmidler. VKM utfører risikovurderingene på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. VKM gjør også risikovurderinger på eget initiativ.

VKMs mandat er fra 2015 utvidet ved at Miljødirektoratet har lagt flere miljørisikovurderinger til VKM. Dette innebærer at VKM, i en prøveperiode på to år, også skal utføre enkelte miljørisikovurderinger og andre vitenskapelige vurderinger knyttet til mikrobiologiske produkter, fremmede organismer og handel med truede arter (CITES).

Vurderingene fra VKM brukes til å gi råd, tillatelser og utvikle regelverk - og når Mattilsynet og Miljødirektoratet gir innspill til departementene.

VKM er Norges kontaktpunkt for den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet - European Food Safety Authorty (EFSA).

VKM består av en tverrfaglig komité med rundt 120 medlemmer og et sekretariat på 21 ansatte. 

Medlemmene er uavhengige vitenskapelige eksperter fra en rekke fagfelt. Medlemmene i VKM oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet. De fleste av medlemmene er ansatt ved nasjonale forskningsinstitusjoner. Medlemmene deltar i VKM i kraft av egen faglig ekspertise og representerer ikke sin arbeidsgiver eller andre interesser.

Ingen har instruksjonsrett over komiteen i faglige spørsmål. VKMs sekretariat har ansvaret for driften av VKM. Helse- og omsorgsdepartementet etatsstyrer VKM administrativt.

VKM skal praktisere full åpenhet om sitt arbeid. VKM leverer faglige vurderinger i form av uttalelser (på engelsk «opinions»). En uttalelse kan være en risikovurdering, en nytte- og risikovurdering, en forskningsoppsummering eller andre vitenskapelige vurderinger og kommentarer.