Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Om VKM

Vi trygger maten:

Dette er Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har som oppgave å gjøre uavhengige, åpne, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. Vurderingene brukes til å gi råd, tillatelser og utvikle regelverk - og når Mattilsynet og Miljødirektoratet gir innspill til departementene. VKM kan også gjøre risikovurderinger på eget initiativ.

VKM gjør vurderinger av spørsmål knyttet til trygg mat og dyre-, fiske- og plantehelse, dyre- og fiskevelferd og kosmetikk for Mattilsynet. VKM gjør miljørisikovurderinger av GMO for Miljødirektoratet. Fra 2015 skal VKM også utføre miljørisikovurderinger og andre vitenskapelige vurderinger for Miljødirektoratet av fremmede organismer, handel med truede arter (CITES) og mikroorganismer. Deler av arbeidet vil skje i nært samarbeid med Artsdatabanken

VKM fra jord og fjord til bord

Vitenskap for trygg mat. Vitenskapskomiteen for mattrygghet dekker hele produksjonskjeden fra jord og fjord til bord.

Grunnlag for råd og tiltak

Vurderingene til VKM er grunnlag når Mattilsynet gir kostholdsråd til befolkningen, iverksetter tiltak eller utvikler regelverk på matområdet. Mattilsynet og Miljødirektoratet bruker vurderingene når de gir innspill til departementene.

Oppgaven til VKM er å produsere uttalelser av ypperste vitenskapelige kvalitet. VKM skal ikke gi råd eller ta stilling til hvordan en risiko skal håndteres.

Både VKM som risikovurderer, og Mattilsynet og Miljødirektoratet som risikohåndterer, skal kommunisere åpent med hverandre og med alle andre som berøres av arbeidet.

Slik arbeider VKM

Når vi vurderer risiko, oppsummerer vi og bruker tilgjengelige forskningsresultater og data. Det er f.eks. resultater fra kostholdsundersøkelser og analyseresultater av mat. VKM forsker ikke selv.

VKM følger internasjonale retningslinjer og standarder for risikovurderinger på ulike fagområder. Vurderingene skal være etterprøvbare.

Medlemmene i VKM

Vitenskapskomiteen har rundt 100 medlemmer. Medlemmene oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet for fire år av gangen. I VKM representerer de seg selv og sin egen faglige ekspertise. Medlemmene kommer fra forskningsinstitusjoner over hele landet.

Kontaktpunkt for EFSA

VKM er offisielt norsk kontaktpunkt for EUs mattrygghetsorgan EFSA. EFSA gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og gir råd om forhold knyttet til trygg mat til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og til medlemslandene.

Sist oppdatert 13.06.2014