Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Hovedkomiteen

Hovedkomiteen

Hovedkomiteen behandler saker av prinsipiell og overordnet karakter. Den diskuterer retningslinjer for arbeidet i VKM, koordinerer saker som behandles i flere faggrupper og sluttbehandler større saker.

Nytt fra Hovedkomiteen:

Åpent presentasjonsmøte av vurdering av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon

Åpent presentasjonsmøte av vurdering av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon

Vitenskapskomiteen for mattrygghet overleverer 30. april en rapport til Mattilsynet hvor forskning og annen kunnskap om økologisk mat og matproduksjon er sammenstilt og vurdert.
[11.04.2014] Les mer
Statssekretær Cecilie Brein-Karlsens tale under VKMs 10-årsmarkering

VKM setter arbeidet for trygg mat på agendaen:

Statssekretær Cecilie Brein-Karlsens tale under VKMs 10-årsmarkering

I år er det ti år siden Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) ble opprettet. VKM har valgt å markere ti-årsjubileet fordi vi ønsker å sette arbeidet for trygg mat på agendaen. Les hva statssekretær Cecilie Brein-Karlsens sa da hun talte under VKMs 10-årsmarkering 20. mars.
[09.04.2014] Les mer

Medlemmer av hovedkomiteen