Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Hovedkomiteen

Hovedkomiteen

I Hovedkomiteen behandles saker av prinsipiell og overordnet karakter. Hovedkomiteen diskuterer retningslinjer for arbeidet i VKM, koordinerer saker som behandles i flere faggrupper, og sluttbehandler større saker.

Nytt fra Hovedkomiteen:

Ny kommunikasjonssjef og prosjektleder i VKM

Ny kommunikasjonssjef og prosjektleder i VKM

Sekretariatet i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har fått to nye medarbeidere. Ingrid Margaretha Høie overtar som kommunikasjonssjef i VKM og Maria Asmyhr er ansatt som ny prosjektleder for faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES).
[02.02.2016] Les mer
Nye vedtekter for Vitenskapskomiteen

Nye vedtekter for Vitenskapskomiteen

Faglig uavhengighet og åpenhet løftes frem i de nye vedtektene for Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), som nylig ble vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet.
[02.02.2016] Les mer