Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Hovedkomiteen

Hovedkomiteen

I Hovedkomiteen behandles saker av prinsipiell og overordnet karakter. Hovedkomiteen diskuterer retningslinjer for arbeidet i VKM, koordinerer saker som behandles i flere faggrupper, og sluttbehandler større saker.

Nytt fra Hovedkomiteen:

Miljødirektoratet anbefaler forbud mot GMO-mais MON863 og GMO-raps Ms8, Rf3, MS8xRf3

Miljødirektoratet anbefaler forbud mot GMO-mais MON863 og GMO-raps Ms8, Rf3, MS8xRf3

Miljødirektoratet anbefaler å forby import og bruk av den genmodifiserte maisen MON863 og de tre genmodifiserte rapslinjene Ms8, Rf3, MS8 x Rf3.
[21.05.2015] Les mer
Vitenskapskomiteens faglige uavhengighet skal ivaretas i omorganiseringen av helseforvaltningen

Vitenskapskomiteens faglige uavhengighet skal ivaretas i omorganiseringen av helseforvaltningen

I forslag til revidert nasjonalbudsjett, foreslår regjeringen ny virksomhetsstruktur for helseforvaltningen. Omorganiseringen omfatter også Vitenskapskomiteen for mattrygghet.
[12.05.2015] Les mer