Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Hovedkomiteen

Hovedkomiteen

I Hovedkomiteen behandles saker av prinsipiell og overordnet karakter. Hovedkomiteen diskuterer retningslinjer for arbeidet i VKM, koordinerer saker som behandles i flere faggrupper, og sluttbehandler større saker.

Nytt fra Hovedkomiteen:

VKM starter arbeidet med nye oppgaver for Miljødirektoratet

VKM starter arbeidet med nye oppgaver for Miljødirektoratet

Fredag 19. juni er det oppstartsseminar for de nye miljømedlemmene i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). Miljømedlemmene er oppnevnt for å jobbe med nye oppgaver for Miljødirektoratet. Oppstartsseminaret markerer starten på arbeidet.
[19.06.2015] Les mer
Helse- og omsorgsdepartementet har utnemnd miljøekspertar til Vitskapskomiteen for mattryggleik

Helse- og omsorgsdepartementet har utnemnd miljøekspertar til Vitskapskomiteen for mattryggleik

Helse- og omsorgsdepartementet har utnemnd 22 miljøekspertar til dei to nye faggruppene for miljø i Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM). VKM har fått nye oppdrag frå Miljødirektoratet. Til å utføre desse oppgåvene har HOD utnemnd nye miljøekspertar til VKM.
[16.06.2015] Les mer