Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for plantevernmidler

Faggruppen for plantevernmidler

Faggruppen risikovurderer bruk av kjemiske eller biologiske plantevernmidler og rester av disse i maten. Faggruppen foretar helse- og miljørisikovurderinger av preparatene, men uttaler seg ikke om agronomisk nytteverdi.

Nytt fra faggruppen:

Helse- og miljørisikovurdering av det biologiske plantevernmiddelet Macrolophus pygmaeus

Helse- og miljørisikovurdering av det biologiske plantevernmiddelet Macrolophus pygmaeus

Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM) har gjort ei vurdering av risiko knytt til det biologiske plantevernmiddelet Macrolophus pygmaeus på oppdrag frå Mattilsynet. VKM konkluderer med at Macrolophus pygmaeus inneber låg risiko for miljøet og for dei som skal bruke produktet.
[18.03.2015] Les mer
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Proman med det verksame stoffet metobromuron

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Proman med det verksame stoffet metobromuron

Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM) har på oppdrag frå Mattilsynet gjort ei vurdering av risiko knytt til plantevernmiddelet Proman med det verksame stoffet metobromuron. VKM konkluderer med at det er sannsynleg at dei kreftframkallande eigenskapane som er observert hos rotter er relevante for menneske.
[23.01.2015] Les mer