Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for plantevernmidler

Faggruppen for plantevernmidler

Faggruppen risikovurderer bruk av kjemiske eller biologiske plantevernmidler og rester av disse i maten. Faggruppen foretar helse- og miljørisikovurderinger av preparatene, men uttaler seg ikke om agronomisk nytteverdi.

Nytt fra faggruppen:

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Proman med det verksame stoffet metobromuron

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Proman med det verksame stoffet metobromuron

Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM) har på oppdrag frå Mattilsynet gjort ei vurdering av risiko knytt til plantevernmiddelet Proman med det verksame stoffet metobromuron. VKM konkluderer med at det er sannsynleg at dei kreftframkallande eigenskapane som er observert hos rotter er relevante for menneske.
[23.01.2015] Les mer
Helserisikovurdering av det verksame stoffet MCPA (2-metyl-4-klorfenoksyeddiksyre)

Helserisikovurdering av det verksame stoffet MCPA (2-metyl-4-klorfenoksyeddiksyre)

Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM) har på oppdrag frå Mattilsynet gjort ei oppdatering av risikovurderinga av det verksame stoffet MCPA. VKM konkluderer med at dei ikkje kan sjå at det er grunnlag for å auke dei tidlegare fastsette verdiane for ADI og AOEL. VKM er vidare samd med Mattilsynet i måten dei har fastsett verdiar for hudopptak på.
[23.01.2015] Les mer