Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for plantehelse

Faggruppen for plantehelse

Faggruppen risikovurderer skadegjørere som kan true norsk plantehelse. Planteskadegjørere er organismer som reduserer avling, kvalitet eller verdi av planter og planteprodukter. Sopp, pseudosopp, bakterier og virus fremkaller plantesykdommer. Insekter, midd og nematoder er skadedyr på planter. Ugras konkurrerer med kulturplantene om næring og plass. Faggruppens arbeidsområde omfatter også parasittiske planter og indirekte skadegjørere.

Nytt fra faggruppen:

Risikovurdering av ugraset hønsehirse

Risikovurdering av ugraset hønsehirse

Det er sannsynlig at ugraset hønsehirse vil fortsette å spre seg i Norge, konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). Konklusjonen er basert på at det finnes flere spredningsveier, og at ugraset vil kunne trives i åpen åker i lavlandet i store deler av Sørøst-Norge.
[01.09.2016] Les mer
Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier

Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere i hvilken grad avføring fra husdyr og husdyrgjødsel fra slakterier utgjør en risiko for introduksjon og spredning av planteskadegjørere og ugress når det spres ubehandlet på landbruksjord.
[19.12.2014] Les mer