Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for plantehelse

Faggruppen for plantehelse

Faggruppen risikovurderer skadegjørere som kan true norsk plantehelse. Planteskadegjørere er organismer som reduserer avling, kvalitet eller verdi av planter og planteprodukter. Sopp, pseudosopp, bakterier og virus fremkaller plantesykdommer. Insekter, midd og nematoder er skadedyr på planter. Ugras konkurrerer med kulturplantene om næring og plass. Faggruppens arbeidsområde omfatter også parasittiske planter og indirekte skadegjørere.

Nytt fra faggruppen:

Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier

Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere i hvilken grad avføring fra husdyr og husdyrgjødsel fra slakterier utgjør en risiko for introduksjon og spredning av planteskadegjørere og ugress når det spres ubehandlet på landbruksjord.
[19.12.2014] Les mer
Risikovurdering av billen Agrilus planipennis som angriper asketrær

Risikovurdering av billen Agrilus planipennis som angriper asketrær

Sannsynligheten for at Agrilus planipennis (asiatisk askepraktbille, emerald ash borer) etablerer seg og sprer seg i Norge er stor dersom den blir innført ved import av trær eller trevarer. Skadepotensialet regnes som stort, siden asketrær i skog, parker og byområder kan dø få år etter at billen har angrepet.
[24.11.2014] Les mer