Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for plantehelse

Faggruppen for plantehelse

Faggruppen risikovurderer skadegjørere som kan true norsk plantehelse. Planteskadegjørere er organismer som reduserer avling, kvalitet eller verdi av planter og planteprodukter. Sopp, pseudosopp, bakterier og virus fremkaller plantesykdommer. Insekter, midd og nematoder er skadedyr på planter. Ugras konkurrerer med kulturplantene om næring og plass. Faggruppens arbeidsområde omfatter også parasittiske planter og indirekte skadegjørere.

Nytt fra faggruppen:

Risikovurdering av hønsehirse

Risikovurdering av hønsehirse

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om en risikovurdering av ugresset hønsehirse. Mattilsynet vil bruke risikovurderingen til å vurdere om tiltak bør iverksettes for å hindre at ugresset sprer seg videre.
[04.05.2015] Les mer
Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier

Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere i hvilken grad avføring fra husdyr og husdyrgjødsel fra slakterier utgjør en risiko for introduksjon og spredning av planteskadegjørere og ugress når det spres ubehandlet på landbruksjord.
[19.12.2014] Les mer