Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for hygiene og smittestoffer

Faggruppen for hygiene og smittestoffer

Faggruppens arbeidsområder er mikrobiologiske og hygieniske spørsmål, herunder forurensning med og overføring av humanpatogene mikroorganismer og andre biologiske risikofaktorer som TSE. I tillegg vurderer faggruppen risiko knyttet til bruk av vaske- og desinfeksjonsmidler og resistensproblematikk, inklusive overføring av resistens til patogener.

Nytt fra faggruppen:

Vurdering av hvilken rolle kjemiske stoffer kan ha for utvikling av antibiotikaresistens i miljøet

Foreløpig bestilling:

Vurdering av hvilken rolle kjemiske stoffer kan ha for utvikling av antibiotikaresistens i miljøet

Miljødirektoratet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere hvilken rolle kjemiske stoffer kan ha for utvikling av antibiotikaresistens i miljøet.
[13.10.2016] Les mer
Ukjent smittekilde til CWD i Norge

Ukjent smittekilde til CWD i Norge

Det er ukjent hva som er smittekilden til tre tilfeller av prionsykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) som er påvist hos et reinsdyr og to elger i Norge våren 2016. Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i en rapport som komiteen har utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.
[30.06.2016] Les mer