Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for hygiene og smittestoffer

Faggruppen for hygiene og smittestoffer

Faggruppens arbeidsområder er mikrobiologiske og hygieniske spørsmål, herunder forurensning med og overføring av humanpatogene mikroorganismer og andre biologiske risikofaktorer som TSE. I tillegg vurderer faggruppen risiko knyttet til bruk av vaske- og desinfeksjonsmidler og resistensproblematikk, inklusive overføring av resistens til patogener.

Nytt fra faggruppen:

Vurdering av antimikrobiell resistens hos bakterier i matkjeden i et folkehelseperspektiv

Vurdering av antimikrobiell resistens hos bakterier i matkjeden i et folkehelseperspektiv

Norske husdyr og norskprodusert mat spiller generelt en ubetydelig rolle for spredning av antibiotikaresistente bakterier til befolkningen. Unntaket er fjørfekjøtt og levende gris og fjørfe. Her er sannsynligheten for eksponering ikke-neglisjerbar, men det trengs mer kunnskap for å kunne si noe mer om hvor stor sannsynligheten er.
[14.12.2015] Les mer
Vurdering av overføring av bakterier med antimikrobiell resistens mellom kjæledyr og mennesker

Vurdering av overføring av bakterier med antimikrobiell resistens mellom kjæledyr og mennesker

Det er dokumentert at antibiotikaresistente bakterier kan overføres mellom kjæledyr og mennesker, men det er ikke godt nok kunnskapsgrunnlag til å konkludere hvor stor denne sannsynligheten virkelig er.
[14.12.2015] Les mer