Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for hygiene og smittestoffer

Faggruppen for hygiene og smittestoffer

Faggruppens arbeidsområder er mikrobiologiske og hygieniske spørsmål, herunder forurensning med og overføring av humanpatogene mikroorganismer og andre biologiske risikofaktorer som TSE. I tillegg vurderer faggruppen risiko knyttet til bruk av vaske- og desinfeksjonsmidler og resistensproblematikk, inklusive overføring av resistens til patogener.

Nytt fra faggruppen:

Risikovurdering av

Risikovurdering av "andre stoffer" – mikroorganismer – i kosttilskudd og andre næringsmidler

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) skal risikovurdere mikroorganismer som finnes i kosttilskudd og andre næringsmidler på det norske markedet. VKM gjør dette på oppdrag fra Mattilsynet.
[03.05.2016] Les mer
Risikovurdering av kosttilskudd med Lactobacillus Reuteri Protectis

Risikovurdering av kosttilskudd med Lactobacillus Reuteri Protectis

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert probiotika som brukes i kosttilskudd til friske barn fra fødsel til tre år. Mangel på kunnskap gjør at VKM ikke kan trekke konklusjoner om hvilke langtidseffekter bruk av denne typen probiotika kan ha for barns helse.
[11.03.2016] Les mer