Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for hygiene og smittestoffer

Faggruppen for hygiene og smittestoffer

Faggruppens arbeidsområder er mikrobiologiske og hygieniske spørsmål, herunder forurensning med og overføring av humanpatogene mikroorganismer og andre biologiske risikofaktorer som TSE. I tillegg vurderer faggruppen risiko knyttet til bruk av vaske- og desinfeksjonsmidler og resistensproblematikk, inklusive overføring av resistens til patogener.

Nytt fra faggruppen:

Kvalitetskrav for vann til jordvanning

Kvalitetskrav for vann til jordvanning

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKMI) vurdert hvilken smitterisiko overflatevann, grunnvann og brønnvann utgjør når det brukes til vanning av jord der det dyrkes grønnsaker, frukt og bær. Mattilsynet vil bruke vurderingen til utvikling av sitt tilsynsarbeid.
[07.05.2014] Les mer
Vurdering av nytte og risiko ved å bruke kaliumklorid som salterstatter i produksjon av matvarer

Vurdering av nytte og risiko ved å bruke kaliumklorid som salterstatter i produksjon av matvarer

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert nytte og risiko ved å erstatte koksalt (natriumklorid) med kaliumklorid i produksjon av matvarer. Mattilsynet har bestilt vurderingen i samarbeid med Helsedirektoratet.
[24.04.2014] Les mer