Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for hygiene og smittestoffer

Faggruppen for hygiene og smittestoffer

Faggruppens arbeidsområder er mikrobiologiske og hygieniske spørsmål, herunder forurensning med og overføring av humanpatogene mikroorganismer og andre biologiske risikofaktorer som TSE. I tillegg vurderer faggruppen risiko knyttet til bruk av vaske- og desinfeksjonsmidler og resistensproblematikk, inklusive overføring av resistens til patogener.

Nytt fra faggruppen:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet skal gjøre risikovurderinger av antibiotikaresistens for Mattilsynet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet skal gjøre risikovurderinger av antibiotikaresistens for Mattilsynet

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere hvilken risiko antibiotikaresistente bakterier som finnes i matproduserende dyr og mat utgjør for mennesker.
[16.09.2014] Les mer
Kvalitetskrav for vann til jordvanning

Kvalitetskrav for vann til jordvanning

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKMI) vurdert hvilken smitterisiko overflatevann, grunnvann og brønnvann utgjør når det brukes til vanning av jord der det dyrkes grønnsaker, frukt og bær. Mattilsynet vil bruke vurderingen til utvikling av sitt tilsynsarbeid.
[07.05.2014] Les mer