Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for genmodifiserte organismer

Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO)

Faggruppen for GMO utfører helse- og miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer, samt prosesserte næringsmidler og fôrvarer på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. De fleste sakene er løpende godkjenningssøknader som er til behandling i EUs mattrygghetsorgan, EFSA, og som EØS-landene kan kommentere i løpet av en tre-måneders høringsperiode. I tillegg utarbeider faggruppen risikovurderinger i forbindelse med sluttføringer av GMO-søknader i Norge.

Nytt fra faggruppen:

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har ikke identifisert helseskadelige eller endrede ernæringsmessige egenskaper ved genmodifisert mais 1507 sammenliknet med konvensjonell mais. VKM finner det også lite trolig at dyrking av maislinjen vil føre til negative effekter på miljø eller landbruk i Norge.
[15.08.2014] Les mer
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps MS8 x RF3 (Notification C/BE/96/01)

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps MS8 x RF3 (Notification C/BE/96/01)

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har ikke identifisert helseskadelige eller endrede ernæringsmessige egenskaper ved genmodifisert oljeraps MS8 x RF3 sammenliknet med konvensjonell raps.
[28.03.2014] Les mer