Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for genmodifiserte organismer

Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO)

Faggruppen for GMO utfører helse- og miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer, samt prosesserte næringsmidler og fôrvarer på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. De fleste sakene er løpende godkjenningssøknader som er til behandling i EUs mattrygghetsorgan, EFSA, og som EØS-landene kan kommentere i løpet av en tre-måneders høringsperiode. I tillegg utarbeider faggruppen risikovurderinger i forbindelse med sluttføringer av GMO-søknader i Norge.

Nytt fra faggruppen:

Sluttbehandling av dyrkingssøknad C/ES/01/01 - genmodifisert mais 1507

Sluttbehandling av dyrkingssøknad C/ES/01/01 - genmodifisert mais 1507

Kan dyrking av den insektresistente og herbicidtolerante maislinjen 1507 ha negative effekter på det biologiske mangfoldet i Norge? Det skal Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere i et nytt oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet.
[10.02.2017] Les mer
Sluttbehandling av dyrkingssøknad C/F/96.05.10 - genmodifisert mais Bt11

Sluttbehandling av dyrkingssøknad C/F/96.05.10 - genmodifisert mais Bt11

Kan dyrking av den insektresistente og herbicidtolerante maislinjen Bt11 ha negative effekter på biologisk mangfold og for norsk landbruk? Det skal Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere i et nytt oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet.
[10.02.2017] Les mer