Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for genmodifiserte organismer

Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO)

Faggruppen for GMO utfører helse- og miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer, samt prosesserte næringsmidler og fôrvarer på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. De fleste sakene er løpende godkjenningssøknader som er til behandling i EUs mattrygghetsorgan, EFSA, og som EØS-landene kan kommentere i løpet av en tre-måneders høringsperiode. I tillegg utarbeider faggruppen risikovurderinger i forbindelse med sluttføringer av GMO-søknader i Norge.

Nytt fra faggruppen:

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 87701 (søknad EFSA/GMO/BE/2010/79)

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 87701 (søknad EFSA/GMO/BE/2010/79)

Genmodifisert soya MON 87701 er, ut i fra dagens kunnskap, i seg selv like trygg som ikke-genmodifisert soya med hensyn til helse- og miljørisiko.
[28.09.2015] Les mer
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya 356043 (søknad EFSA/GMO/UK/2007/43)

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya 356043 (søknad EFSA/GMO/UK/2007/43)

Genmodifisert soya 356043 er, ut i fra dagens kunnskap, i seg selv like trygg som ikke-genmodifisert soya med hensyn til helse- og miljørisiko.
[28.09.2015] Les mer