Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for genmodifiserte organismer

Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO)

Faggruppen for GMO utfører helse- og miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer, samt prosesserte næringsmidler og fôrvarer på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. De fleste sakene er løpende godkjenningssøknader som er til behandling i EUs mattrygghetsorgan, EFSA, og som EØS-landene kan kommentere i løpet av en tre-måneders høringsperiode. I tillegg utarbeider faggruppen risikovurderinger i forbindelse med sluttføringer av GMO-søknader i Norge.

Nytt fra faggruppen:

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya 40-3-2 (EFSA/GMO/RX/40-3-2)

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya 40-3-2 (EFSA/GMO/RX/40-3-2)

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har konkludert med at genmodifisert soya 40-3-2, ut i fra dagens kunnskap, er like trygg som konvensjonell soya med hensyn til helse- og miljørisiko.
[17.12.2014] Les mer
Klima- og miljødepartementet redegjør for rettslig status for genmodifiserte produkter i Norge og starter vurdering av ni GMO-er

Klima- og miljødepartementet redegjør for rettslig status for genmodifiserte produkter i Norge og starter vurdering av ni GMO-er

Klima- og miljødepartementet redegjør i dag for rettslig status for genmodifiserte produkter i Norge.
[26.11.2014] Les mer