Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for genmodifiserte organismer

Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO)

Faggruppen for GMO utfører helse- og miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer, samt prosesserte næringsmidler og fôrvarer på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. De fleste sakene er løpende godkjenningssøknader som er til behandling i EUs mattrygghetsorgan, EFSA, og som EØS-landene kan kommentere i løpet av en tre-måneders høringsperiode. I tillegg utarbeider faggruppen risikovurderinger i forbindelse med sluttføringer av GMO-søknader i Norge.

Nytt fra faggruppen:

Innspill til EFSAs offentlige høring av nytt veiledningsdokument for risikovurdering av genmodifiserte planter med hensyn på allergenisitet

Innspill til EFSAs offentlige høring av nytt veiledningsdokument for risikovurdering av genmodifiserte planter med hensyn på allergenisitet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gitt innspill til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) sin offentlige høring av et nytt veiledningsdokument for risikovurdering av genmodifiserte planter med hensyn på allergenisitet.
[18.10.2016] Les mer
Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603 (EFSA-GMO-NL-2016-131)

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603 (EFSA-GMO-NL-2016-131)

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet vurdert den genmodifiserte maisen MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603 med hensyn på helse- og miljørisiko. Maisen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EØS-området.
[13.09.2016] Les mer