Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for genmodifiserte organismer

Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO)

Faggruppen for GMO utfører helse- og miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer, samt prosesserte næringsmidler og fôrvarer på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. De fleste sakene er løpende godkjenningssøknader som er til behandling i EUs mattrygghetsorgan, EFSA, og som EØS-landene kan kommentere i løpet av en tre-måneders høringsperiode. I tillegg utarbeider faggruppen risikovurderinger i forbindelse med sluttføringer av GMO-søknader i Norge.

Nytt fra faggruppen:

Risikovurdering av genmodifisert nellik FLO-40685-2 (søknad C/NL/13/02)

Risikovurdering av genmodifisert nellik FLO-40685-2 (søknad C/NL/13/02)

Ut i fra dagens kunnskap og tiltenkt bruksområde, som er begrenset til import og salg som avskårne prydblomster, er det ingen økt helse- eller miljørisiko forbundet med genmodifisert nellik FLO-40685-2 sammenliknet med nellik som ikke er genmodifisert.
[17.08.2016] Les mer
Risikovurdering av genmodifisert nellik SHD-27531-4 (søknad C/NL/13/01)

Risikovurdering av genmodifisert nellik SHD-27531-4 (søknad C/NL/13/01)

Ut fra dagens kunnskap og tiltenkt bruksområde, som er begrenset til import og salg som avskårne prydblomster, er det ingen økt helse- eller miljørisiko forbundet med genmodifisert nellik SHD-27531-4 sammenliknet med nellik som ikke er genmodifisert.
[05.07.2016] Les mer