Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

    
Forside > Faggruppene > Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Faggruppen vurderer problemstillinger innenfor human ernæring. Deler av faggruppens ansvarsområde er fremdeles ikke harmonisert i EU. Faggruppen behandler derfor jevnlig problemstillinger knyttet til utvikling av regelverk. På området som gjelder ny mat, mat som ikke har vært i tradisjonell bruk og som må godkjennes før bruk, vurderer faggruppen ingredienser og produkter. Faggruppen sluttbehandler også årlig 15-30 forenklede vurderinger av dietetiske produkter.

Nytt fra faggruppen:

Vurdering av nytte og risiko ved å bruke kaliumklorid som salterstatter i produksjon av matvarer

Vurdering av nytte og risiko ved å bruke kaliumklorid som salterstatter i produksjon av matvarer

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert nytte og risiko ved å erstatte koksalt (natriumklorid) med kaliumklorid i produksjon av matvarer. Mattilsynet har bestilt vurderingen i samarbeid med Helsedirektoratet.
[24.04.2014] Les mer
Vurdering av særnorske forhold for produkter som er godkjent som ny mat i EU

Vurdering av særnorske forhold for produkter som er godkjent som ny mat i EU

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert om det er spesielle forhold i Norge som skulle tilsi at produkter som er vurdert som helsemessig trygge for forhold i EU-landene ikke skulle være det i Norge.
[20.12.2013] Les mer

Medlemmer av faggruppen