Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

    
Forside > Faggruppene > Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Faggruppen vurderer problemstillinger innenfor human ernæring. Deler av faggruppens ansvarsområde er fremdeles ikke harmonisert i EU. Faggruppen behandler derfor jevnlig problemstillinger knyttet til utvikling av regelverk. På området som gjelder ny mat, mat som ikke har vært i tradisjonell bruk og som må godkjennes før bruk, vurderer faggruppen ingredienser og produkter. Faggruppen sluttbehandler også årlig 15-30 forenklede vurderinger av dietetiske produkter.

Nytt fra faggruppen:

Vurdering av særnorske forhold for produkter som er godkjent som ny mat i EU

Vurdering av særnorske forhold for produkter som er godkjent som ny mat i EU

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert om det er spesielle forhold i Norge som skulle tilsi at produkter som er vurdert som helsemessig trygge for forhold i EU-landene ikke skulle være det i Norge.
[20.12.2013] Les mer
Nytte- og risikovurdering av morsmelk for barns helse i Norge

Fordelene ved morsmelk oppveier risikoen fra miljøgifter:

Nytte- og risikovurdering av morsmelk for barns helse i Norge

Morsmelk virker beskyttende på barnets helse. Men morsmelk inneholder også miljøgifter som mor har fått i seg gjennom mat, luft, vann og hud. Nåværende nivåer av miljøgifter i morsmelk innebærer liten risiko for barnets helse, og fordelene med morsmelk er langt større for barnet enn risikoen fra miljøforurensninger.
[12.12.2013] Les mer

Medlemmer av faggruppen