Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

Faggruppen har ansvar for risikovurderinger og uttalelser innenfor fagområdet dyrehelse og dyrevelferd.

Nytt fra faggruppen:

Ukjent smittekilde til CWD i Norge

Ukjent smittekilde til CWD i Norge

Det er ukjent hva som er smittekilden til tre tilfeller av prionsykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) som er påvist hos et reinsdyr og to elger i Norge våren 2016. Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i en rapport som komiteen har utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.
[30.06.2016] Les mer
Vurdering av risiko for smitte og for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og oppdrett av australsk ferskvannskreps

Vurdering av risiko for smitte og for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og oppdrett av australsk ferskvannskreps

Mattilsynet og Miljødirektoratet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere risikoen for smitte og for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og oppdrett av ferskvannskrepsen Australsk red claw.
[10.03.2016] Les mer