Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

Faggruppen har ansvar for risikovurderinger og uttalelser innenfor fagområdet dyrehelse og dyrevelferd.

Nytt fra faggruppen:

Risikovurdering av amøbeindusert gjellesykdom hos fisk

Risikovurdering av amøbeindusert gjellesykdom hos fisk

Amøbegjellesykdom (AGD) utgjør en alvorlig helserisiko for oppdrettsfisk i saltvann. Dersom man oppdager sykdommen tidlig og behandler smittede oppdrettsanlegg raskt vil man kunne begrense skadene. Det er i dag ikke mulig å forhindre at fisken blir smittet. Det viser en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort på oppdrag for Mattilsynet.
[30.10.2014] Les mer
Vurdering av kriterier for oppføring av fiskesykdommer på den nasjonale sykdomslisten

Vurdering av kriterier for oppføring av fiskesykdommer på den nasjonale sykdomslisten

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet å vurdere kriteriene som brukes for å beslutte om en fiskesykdom skal stå på den nasjonale listen over smittsomme fiskesykdommer.
[23.09.2014] Les mer