Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene

VKMs faggrupper

Mens Hovedkomiteen arbeider med overordnede prinsipper og tverrfaglige problemstillinger, utføres flertallet av VKMs risikovurderinger av faggruppene. Medlemmene i faggruppene er uavhengige eksperter som arbeider på grunnlag av sin vitenskapelige ekspertise.

Det er faggruppene som er faglig ansvarlige for risikovurderingene, og ved behov hentes også eksterne eksperter inn.

Klikk på lenkene i menyen til venstre for å lese mer om arbeidet til de ulike faggruppene.

Nytt fra faggruppene

Risikovurdering av amøbeindusert gjellesykdom hos fisk

Risikovurdering av amøbeindusert gjellesykdom hos fisk

Amøbegjellesykdom (AGD) utgjør en alvorlig helserisiko for oppdrettsfisk i saltvann. Dersom man oppdager sykdommen tidlig og behandler smittede oppdrettsanlegg raskt vil man kunne begrense skadene. Det er i dag ikke mulig å forhindre at fisken blir smittet. Det viser en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort på oppdrag for Mattilsynet.
[30.10.2014] Les mer
Risikovurdering av «Antimikrobiell resistens hos bakterier i matkjeden i et folkehelseperspektiv»

Risikovurdering av «Antimikrobiell resistens hos bakterier i matkjeden i et folkehelseperspektiv»

Utviklingen av antibiotikaresistens er et økende problem i Norge og globalt. Bruk og feilbruk av antibiotika er trolig den viktigste drivkraften bak utviklingen, men også andre legemidler og kjemiske stoffer, tungmetaller og sporstoffer kan bidra.
[23.10.2014] Les mer