Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene

VKMs faggrupper

Faggruppene i VKM er faglig ansvarlige for risikovurderingene, mens grunnlagsdokumenter også kan utarbeides av interne arbeidsgrupper, av ad hoc-grupper med eksterne eksperter eller av ulike forskningsmiljøer.

Hovedkomiteen behandler saker av prinsipiell og overordnet karakter. Den diskuterer retningslinjer for arbeidet i VKM, koordinerer saker som behandles i flere faggrupper og sluttbehandler større saker.

Klikk på linkene i menyen til venstre for å lese mer om faggruppenes arbeidsområder, risikovurderinger som faggruppene har utført, agenda og protokoller fra møter i faggrupene og andre dokumenter knyttet til arbeidet med risikovurderingene.

Nytt fra faggruppene

Vurdering av nytte og risiko ved å bruke kaliumklorid som salterstatter i produksjon av matvarer

Vurdering av nytte og risiko ved å bruke kaliumklorid som salterstatter i produksjon av matvarer

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert nytte og risiko ved å erstatte koksalt (natriumklorid) med kaliumklorid i produksjon av matvarer. Mattilsynet har bestilt vurderingen i samarbeid med Helsedirektoratet.
[24.04.2014] Les mer
Risikovurdering av de intense søtstoffene cyklamat, sakkarin, steviolglykosid, neohesperidin DC og neotam fra drikkevarer

Risikovurdering av de intense søtstoffene cyklamat, sakkarin, steviolglykosid, neohesperidin DC og neotam fra drikkevarer

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag for Mattilsynet beregnet hvor mye av de intense søtstoffene cyklamat, sakkarin, steviolglykosid, neohesperidin DC og neotam 2-åringer og voksne over 18 år får i seg fra leskedrikker, saft og nektar.
[01.04.2014] Les mer