Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppene

 
Forside > Faggruppene

VKMs faggrupper

Mens Hovedkomiteen arbeider med overordnede prinsipper og tverrfaglige problemstillinger, utføres flertallet av VKMs risikovurderinger av faggruppene. Medlemmene i faggruppene er uavhengige eksperter som arbeider på grunnlag av sin vitenskapelige ekspertise.

Det er faggruppene som er faglig ansvarlige for risikovurderingene, og ved behov hentes også eksterne eksperter inn.

Klikk på lenkene i menyen til venstre for å lese mer om arbeidet til de ulike faggruppene.

Nytt fra faggruppene

Risikovurdering av plantevernmiddelet Serenade ASO med organismen Bacillus subtilis

Risikovurdering av plantevernmiddelet Serenade ASO med organismen Bacillus subtilis

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert bruk av bakterien Bacillus subtilis som plantevernmiddel. VKM slutter seg til konklusjonen fra European Food Safety Authority (EFSA), som sier at bakterien er en godartet organisme som ikke forårsaker sykdom hos mennesker, dyr eller planter.
[27.05.2016] Les mer
Risikovurdering av plantevernmiddelet Turex 50 WG med organismen Bacillus thuringiensis

Risikovurdering av plantevernmiddelet Turex 50 WG med organismen Bacillus thuringiensis

Det kan ikke utelukkes at bruk av plantevernmidler som inneholder Bacillus thuringiensis kan gi tilfeller av matforgiftning. Risikoen for miljøet er akseptabel, såfremt Turex 50 WG brukes i tråd med forskriftene. Det er hovedbudskapet i en helse- og miljørisikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utført på oppdrag fra Mattilsynet.
[27.05.2016] Les mer