Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppene

 
Forside > Faggruppene

VKMs faggrupper

Mens Hovedkomiteen arbeider med overordnede prinsipper og tverrfaglige problemstillinger, utføres flertallet av VKMs risikovurderinger av faggruppene. Medlemmene i faggruppene er uavhengige eksperter som arbeider på grunnlag av sin vitenskapelige ekspertise.

Det er faggruppene som er faglig ansvarlige for risikovurderingene, og ved behov hentes også eksterne eksperter inn.

Klikk på lenkene i menyen til venstre for å lese mer om arbeidet til de ulike faggruppene.

Nytt fra faggruppene

Vurdering av uorganisk arsen i norsk kosthold

Vurdering av uorganisk arsen i norsk kosthold

Voksne nordmenn har ikke et kosthold som gjør at de står i fare for å få i seg mer uorganisk arsen enn andre europeere. Det fremgår av en vurdering om uorganisk arsen i norsk kosthold fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).
[03.05.2016] Les mer
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON863 x MON810 x NK603 (søknad EFSA/GMO/UK/2004/07). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr.

Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON863 x MON810 x NK603 (søknad EFSA/GMO/UK/2004/07). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort en miljø- og risikovurdering av MON863 x MON810 x NK603 på oppdrag fra Mattilsynet.
[21.04.2016] Les mer