Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene

VKMs faggrupper

Faggruppene i VKM er faglig ansvarlige for risikovurderingene, mens grunnlagsdokumenter også kan utarbeides av interne arbeidsgrupper, av ad hoc-grupper med eksterne eksperter eller av ulike forskningsmiljøer.

Hovedkomiteen behandler saker av prinsipiell og overordnet karakter. Den diskuterer retningslinjer for arbeidet i VKM, koordinerer saker som behandles i flere faggrupper og sluttbehandler større saker.

Klikk på linkene i menyen til venstre for å lese mer om faggruppenes arbeidsområder, risikovurderinger som faggruppene har utført, agenda og protokoller fra møter i faggrupene og andre dokumenter knyttet til arbeidet med risikovurderingene.

Nytt fra faggruppene

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for fastsettelse av tolerabelt øvre inntaksnivå for vitamin D hos barn og unge

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for fastsettelse av tolerabelt øvre inntaksnivå for vitamin D hos barn og unge

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert kunnskapsgrunnlaget som EUs mattrygghetsorgan EFSA har brukt til å fastsette øvre grenser for hvor mye vitamin D barn og unge tåler.
[13.06.2014] Les mer
Kommentar til SCCS' risikovurdering av aluminium i kosmetiske produkter

Kommentar til SCCS' risikovurdering av aluminium i kosmetiske produkter

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gått gjennom og gitt kommentarer til en risikovurdering som EUs vitenskapskomité for forbrukersikkerhet (SCCS) har gjort av aluminium i kosmetiske produkter.
[21.05.2014] Les mer