Hopp til innhold Hopp til søk

Nye medarbeidere i VKMs sekretariat

Sekretariatet i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har fått fire nye medarbeidere. Gisle Solstad er ny administrasjonssjef, Edgar Rivedal er ny koordinator for faggruppen for plantevernmidler og Gro Harklou Mathisen er ny koordinator for faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Anne-Marthe Jevnaker starter som ny koordinator for faggruppen for GMO fra 1. april.

- Nå har vi endelig fått hele drømmelaget på plass. Samvirket mellom sekretariatet og de uavhengige ekspertene i faggruppene og Hovedkomiteen er limet i VKM og det som gjør at vi kan levere tverrfaglige, helhetlige og vitenskapelige risikovurderinger til Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning, sier direktør Lars E. Hanssen i VKM.

Gisle Solstad

Gisle Solstad er ny administrasjonssjef i VKM. Han kommer fra stillingen som fagsjef økonomi i EFTA Surveillance Authority (ESA). Solstad har han hatt flere ulike stillinger innen økonomi og administrasjon ved den norske EU-delegasjonen i Brussel og i NATO.

Solstad har studert statsvitenskap og administrasjon i Belgia, og studerer for tiden til en Master i Management ved BI i Oslo ved siden av jobben i VKM.

Edgar Rivedal

Edgar Rivedal er ny seniorrådgiver og koordinator for faggruppen for plantevernmidler. Han kommer fra stillingen som seniorforsker ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet, og er utdannet sivilingeniør fra NTH og dr philos fra Universitetet i Oslo.

Ved Institutt for Kreftforskning, Radiumhospitalet har han ledet en forskningsgruppe som har studert mekanismer for tap av kommunikasjon mellom celler. Hans faglige interesser inkluderer årsaker, mekanismer og risikovurdering i relasjon til kreft. 

Gro Harklou Mathisen

Gro Harklou Mathisen er ny seniorrådgiver i koordinator for faggruppen for tilsetningstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Hun kommer fra stillingen som postdoktor i Nevrobiologigruppen ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo. Der har hun blant annet forsket på effekter av bisfenol A og legemidler på lillehjernen under fosterutviklingen.

Tidligere har hun også forsket på effekter av lekkasjeprodukter fra kompositt-tannfyllinger på makrofager ved Nordisk institutt for odontologiske materiale

Haarklou Mathisen har sittet i ledelsen for formidlingsprosjektet «Miljømedisin – nysgjerrighet, forskning og formidling», som blant annet resulterte i en utstilling om hvordan forskere innenfor feltet miljømedisin jobber og hva forskningen kan brukes til i samfunnet på Norsk Teknisk Museum høsten 2012. Haarklou Mathisen har hovedfag i toksikologi og doktorgrad fra Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Anne-Marthe Jevnaker

Anne-Marthe Jevnaker starter som ny seniorrådgiver og koordinator for faggruppen for genmodifiserte organismer fra 1. april.

07.03.2013

Tilbake