Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Risikovurderinger
Risikovurdering under behandling
Navn Dokumentnr Bestilt
Oversikt over risikovurderinger som er gjort av “andre stoffer" 06.05.2014
Risikovurdering av amøbeindusert gjellesykdom hos fisk 13/805 15.01.2014
Helse og miljørisikovurdering av larven Chrysoperla Carnea brukt som plantevernmiddel 29.10.2013
Helse- og miljørisikovurdering av nematoden Heterorhabditis bacteriophora brukt som plantevernmiddel 29.10.2013
Vurdering av planteskadegjøreren Agrilus planipennis 11/906 14.10.2013
Helse- og miljørisikovurdering av bakterien Bacillus Thuringiensis ssp. Aizawai GC-91 brukt som plantevernmiddel 01.10.2013
Oppdatering av nytte- risikovurderingen «Et helhetssyn på fisk og sjømat i norsk kosthold» med utgangspunkt i ny kunnskap 18.09.2013
Helserisikovurdering av pollen frå den genmodifiserte maisen MON 810 12/310 29.05.2012
Vurdering av Anoplophora glabripennis 11/908 20.05.2011
Miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR604 (EFSA/GMO/UK/2010/83) 11/305 21.01.2011
Risikovurdering av inntak av uorganisk arsen hos den norske befolkningen 10/504
Risikovurdering av inntak av kadmium i den norske befolkningen 10/505
Vurdering av smitterisiko og risiko for dårlig dyrevelferd ved fiskeoppdrett i ferskvann
Risikovurdering av betakaroten i kosttilskudd
Vurdering av kriterier for oppføring av fiskesykdommer på den nasjonale sykdomslisten
Risikovurdering av folsyre i kosttilskudd
Risikovurdering av koksidiostatika og mulig utvikling av antibiotikaresistens
Risikovurdering av «Antimikrobiell resistens hos bakterier i matkjeden i et folkehelseperspektiv»