Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Risikovurderinger
Risikovurdering under behandling
Navn Dokumentnr Bestilt
Risikovurdering av amøbeindusert gjellesykdom hos fisk 13/805 15.01.2014
Helse- og miljørisikovurdering av nematoden Heterorhabditis bacteriophora brukt som plantevernmiddel 29.10.2013
Helse og miljørisikovurdering av larven Chrysoperla Carnea brukt som plantevernmiddel 29.10.2013
Vurdering av planteskadegjøreren Agrilus planipennis 11/906 14.10.2013
Helse- og miljørisikovurdering av bakterien Bacillus Thuringiensis ssp. Aizawai GC-91 brukt som plantevernmiddel 01.10.2013
Risikovurdering av kobber og sink fra fra fôr til jord og mat 13/603 23.09.2013
Oppdatering av nytte- risikovurderingen «Et helhetssyn på fisk og sjømat i norsk kosthold» med utgangspunkt i ny kunnskap 18.09.2013
Risiko- og nyttevurdering av salterstatteren kaliumklorid i produksjon av matvarer 12/106 25.06.2013
Helserisikovurdering av pollen frå den genmodifiserte maisen MON 810 12/310 29.05.2012
Vurdering av kunnskap om økologisk produksjon og økologisk produsert mat 11/007 30.11.2011
Miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR604 (EFSA/GMO/UK/2010/83) 11/305 21.01.2011
Risikovurdering av inntak av uorganisk arsen hos den norske befolkningen 10/504
Risikovurdering av inntak av kadmium i den norske befolkningen 10/505
Vurdering av Anoplophora glabripennis 11/908
Vurdering av smitterisiko og risiko for dårlig dyrevelferd ved fiskeoppdrett i ferskvann
Vurdering av morsmelkerstatning og tilskuddsblanding med probiotisk bakteriestamme Lactobacillus fermentum CECT5716
Vurdering av tre barnegrøter og en morsmelkerstatning med probiotisk bakteriestamme Bifidobacterium lactis
Risikovurdering av vann til vanning av jord der det dyrkes grønnsaker, frukt og bær