Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Risikovurderinger
Risikovurdering under behandling
Navn Dokumentnr Bestilt
Helse- og miljørisikovurdering av bakterien Bacillus Thuringiensis ssp. Aizawai GC-91 brukt som plantevernmiddel 01.10.2013
Helserisikovurdering av pollen frå den genmodifiserte maisen MON 810 12/310 29.05.2012
Miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR604 (EFSA/GMO/UK/2010/83) 11/305 21.01.2011
Risikovurdering av inntak av uorganisk arsen hos den norske befolkningen 10/504
Vurdering av kriterier for oppføring av fiskesykdommer på den nasjonale sykdomslisten
Risikovurdering av koksidiostatika og mulig utvikling av antibiotikaresistens
Risikovurdering av «Antimikrobiell resistens hos bakterier i matkjeden i et folkehelseperspektiv»
Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier
Risikovurdering av overføring av bakterier med antimikrobiell resistens mellom kjæledyr og mennesker
Vurdering av risiko for dyrevelferden i konvensjonell produksjon av kalkun
Helse- risikovurdering av plantevernmiddelet Turex 50 WP
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Serenade
Risiko for negative dyrevelferdsmessige konsekvenser av merke- og sporingsmetoder for oppdrettsfisk og kultiveringsfisk
Vurdering av helserisikoen ved radioaktivitet i maten
Risikovurdering av hønsehirse
Risikovurderinger av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler
Eksponeringsberegning for akrylamid i norsk kosthold
Risiko for svekket dyrevelferd ved permanent utendørs oppstalling av hund og ved bruk av hund i langdistanse sledehundløp