Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Risikovurderinger
Risikovurdering under behandling
Navn Dokumentnr Bestilt
Vurdering av krav til helse- og miljørisikovurdering av mikrobiologiske rengjøringsmidler 10.03.2016
Vurdering av krav til helse- og miljørisikovurdering av mikroorganismer i bioremedieringstiltak 10.03.2016
Kunnskapsgrunnlag for norsk regelverk for listing av truede dyr og planter 01.03.2016
Risikovurderinger av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler 05.05.2015
Helserisikovurdering av pollen frå den genmodifiserte maisen MON 810 12/310 29.05.2012
Miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR604 (EFSA/GMO/UK/2010/83) 11/305 21.01.2011
Risikovurdering av "andre stoffer" – mikroorganismer – i kosttilskudd og andre næringsmidler
Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for listing av truede dyr og planter (CITES)
Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier
Helse- risikovurdering av plantevernmiddelet Turex 50 WP
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Serenade
Risikovurdering av dyrevelferd ved ulike metoder for merking og sporing av oppdrettet laksefisk
Vurdering av helserisikoen ved radioaktivitet i maten
Risikovurdering av hønsehirse
Vurdering av risiko for svekket dyrevelferd ved permanent utendørs oppstalling av hund og ved bruk av hund i langdistanse sledehundløp
Vurdering av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og hold av fremmede landlevende edderkoppdyr og insekter
Vurdering av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold ved innførsel og hold av fremmede ferskvannsplanter
Vurdering av risiko for smitte og for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og oppdrett av australsk ferskvannskreps