Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Risikovurderinger

Avsluttede risikovurderinger sortert etter årstall

Navn Dokumentnr Bestilt Avsluttet
Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603 (EFSA-GMO-NL-2016-131) 13.09.2016
Trenger mer kunnskap for å sikre trygg mat og biologisk mangfold 08.09.2016
Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen 1507 x MON 810 x MIR162 x NK603 (søknad EFSA/GMO/NL/2015/127) 01.09.2016
Risikovurdering av ugraset hønsehirse 2016: 23 05.05.2015 01.09.2016
Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen VCO-01981-5 (EFSA-GMO-DE-2016-130) 31.08.2016
Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte soyaen MON 87705 x MON 87708 x MON 89788 (søknad EFSA/GMO/NL/2015/126) 30.08.2016
Vurdering av krav til helse- og miljørisikovurdering av mikrobiologiske rengjøringsmidler 10.03.2016 18.08.2016
Risikovurdering av genmodifisert nellik FLO-40685-2 (søknad C/NL/13/02) 17.08.2016
Vurdering av krav til helse- og miljørisikovurdering av mikroorganismer i bioremedieringstiltak 10.03.2016 16.08.2016
Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for listing av truede dyr og planter (CITES) 27.07.2016
Risikovurdering av genmodifisert nellik SHD-27531-4 (søknad C/NL/13/01) 05.07.2016
Ukjent smittekilde til CWD i Norge 27.06.2016 30.06.2016
Vurdering av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og hold av fremmede landlevende edderkoppdyr og insekter 18.01.2016 29.06.2016
Risikovurderinger av "andre stoffer" i kosttilskudd og energidrikker 05.05.2015 27.06.2016
Risikovurdering av plantevernmiddelet Turex 50 WG med organismen Bacillus thuringiensis 2016: 20 01.10.2013 27.05.2016
Risikovurdering av plantevernmiddelet Serenade ASO med organismen Bacillus subtilis 2016: 21 15.12.2014 27.05.2016
Vurdering av uorganisk arsen i norsk kosthold 2016: 11 05.10.2015 03.05.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON 89034 X NK 603 (søknad EFSA/GMO/NL/2007/38). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr. 2016: 17 21.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON863 x NK603 (søknad EFSA/GMO/UK/2004/06). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 21.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON863 x MON810 x NK603 (søknad EFSA/GMO/UK/2004/07). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr. 21.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON 88017 (søknad EFSA/GMO/CZ/2005/27). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 08.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON 88017 x MON 810 (søknad EFSA/GMO/CZ/2006/33). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 08.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON 89034 x MON 88017 (søknad EFSA/GMO/NL/2007/39). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 08.04.2016
Risikovurdering av magnesium i kosttilskudd 16.11.2015 05.04.2016
Inntaksberegninger av vitamin C og kalsium 16.11.2015 05.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull MXB-13 (søknad EFSA/GMO/NL/2005/16). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 14.03.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull LLCotton25 (søknad EFSA/GMO/NL/2005/13). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 14.03.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull GHB614 (søknad EFSA/GMO/NL/2008/51). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 14.03.2016
Risikovurdering av kosttilskudd med Lactobacillus Reuteri Protectis 18.11.2015 11.03.2016
Vurdering av risiko for dyrevelferden i konvensjonell produksjon av kalkun 03.06.2015 15.02.2016
Nedbrytning og mobilitet av plantevernmidler i norsk jordsmonn 02.06.2015 21.12.2015
Revurdering av plantevernmiddelet Proman med det virksomme stoffet metobromuron 18.06.2015 21.12.2015
Risikovurdering av akrylamidinntak fra mat i den norske befolkningen 17.12.2015
Vurdering av overføring av bakterier med antimikrobiell resistens mellom kjæledyr og mennesker 14.12.2015
Risikovurdering av utvikling av antimikrobiell resistens ved bruk av koksidiostatika i fjørfefôr 14.12.2015
Vurdering av antimikrobiell resistens hos bakterier i matkjeden i et folkehelseperspektiv 03.11.2014 14.12.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert nellik Moonaqua 123.8.12 (søknad C/NL/06/01) 26.10.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert nellik Moonberry IFD-25958-3 (søknad C/NL/09/01) 26.10.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert nellik Moonlite 123.2.38 (søknad C/NL/04/02) 26.10.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert nellik Moonvelvet IFD-26407-2 (søknad C/NL/09/02) 26.10.2015
Vurdering av faktorer som har betydning for oppføring av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr på den nasjonale sykdomslisten 19.02.2015 15.10.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya 356043 (søknad EFSA/GMO/UK/2007/43) 28.09.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 87701 (søknad EFSA/GMO/BE/2010/79) 28.09.2015
Risikovurdering av kadmiuminntak fra mat i den norske befolkningen 10/505 15.06.2015
Risikovurdering av metabolitten M44 av det aktive stoffet bixafen i plantevernmiddelet Aviator Xpro EC 225 11.06.2015
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Malakite med dei verksame stoffa dithianon og pyrimethanil 11.06.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 89788 (EFSA/GMO/NL/2006/36) 23.04.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya A2704-12 (EFSA/GMO/NL/2005/18) 23.04.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya A5547-127 (EFSA/GMO/NL/2008/52) 23.04.2015
Helse- og miljørisikovurdering av det biologiske plantevernmiddelet Macrolophus pygmaeus 03.09.2014 18.03.2015
Risikovurdering av folsyre i kosttilskudd 13.10.2014 29.01.2015
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Proman med det verksame stoffet metobromuron 24.09.2014 23.01.2015
Helserisikovurdering av det verksame stoffet MCPA (2-metyl-4-klorfenoksyeddiksyre) 24.09.2014 23.01.2015
Helserisikovurdering av soppmiddelet Frupica med det verksame stoffet mepanipyrim 24.09.2014 23.01.2015
Risikovurdering av betakaroten i kosttilskudd 13.10.2014 19.01.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya 40-3-2 (EFSA/GMO/RX/40-3-2) 17.12.2014
Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold - en oppdatering av VKMs rapport fra 2006 basert på ny kunnskap 18.09.2013 15.12.2014
Oversikt over risikovurderinger som er gjort av “andre stoffer" 06.05.2014 04.12.2014
Risikovurdering av de intense søtstoffene aspartam, acesulfam K og sukralose og konserveringsmiddelet benzosyre fra drikkevarer 13/406 21.11.2013 28.11.2014
Risikovurdering av billen Agrilus planipennis som angriper asketrær 11/906 14.10.2013 24.11.2014
Risikovurdering av fiskehelse og fiskevelferd i ferskvannsoppdrett 22.11.2013 13.11.2014
Helse og miljørisikovurdering av larven Chrysoperla Carnea brukt som plantevernmiddel 29.10.2013 10.11.2014
Risikovurdering av plantevernmidlene Nemasys G og Nemasys H med nematoden Heterorhabditis bacteriophora 01.11.2013 10.11.2014
Risikovurdering av amøbeindusert gjellesykdom hos fisk 13/805 15.01.2014 30.10.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/12) 17.10.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais T25 (C/F/95/12/07) 17.10.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 (EFSA/GMO/NL/2007/37) 17.10.2014
Retningslinjer for risikovurdering av mat som inneholder probiotika 09.10.2014
Vurdering av morsmelkerstatning og tilskuddsblanding med probiotisk bakteriestamme Lactobacillus fermentum CECT5716 13/106 09.10.2014
Vurdering av tre barnegrøter og en morsmelkerstatning med probiotisk bakteriestamme Bifidobacterium lactis Bb12 - oppdatering 2014 09.10.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais NK603 x MON810 (EFSA/GMO/UK/2004/01) 03.10.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 13/327 15.08.2014
Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for fastsettelse av tolerabelt øvre inntaksnivå for vitamin D hos barn og unge 13.06.2014
Kommentar til SCCS' risikovurdering av aluminium i kosmetiske produkter 29.04.2014 21.05.2014
Sink og kobber i produksjonen av gris og fjørfe – stoffenes skjebne og effekter i næringskjede og miljø 13/603 23.09.2013 19.05.2014
Kvalitetskrav for vann til jordvanning 13-107 07.05.2014
Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon 11/007 30.11.2011 30.04.2014
Vurdering av nytte og risiko ved å bruke kaliumklorid som salterstatter i produksjon av matvarer 12/106 25.06.2013 24.04.2014
Risikovurdering av de intense søtstoffene cyklamat, sakkarin, steviolglykosid, neohesperidin DC og neotam fra drikkevarer 21.11.2013 01.04.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps MS8 x RF3 (Notification C/BE/96/01) 13/316 28.03.2014
Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning 20.03.2014
Helse- og miljø-risikovurdering av nytt soppmiddel, Luna Privilege 13/207 24.10.2013 19.02.2014
Vurdering av klagers argumentasjon i klagesak om avslag på søknad om godkjenning av plantevernmiddelet Infinito 13/208 21.10.2013 04.02.2014
Helserisikovurdering av soppmiddelet Aviator Xpro EC 225 13/209 24.10.2013 04.02.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR604 (EFSA/GMO/UK/2005/11) 13/335 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais GA21 (EFSA/GMO/UK/2005/19) 13/332 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 (EFSA/GMO/RX/Bt11) 13/330 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2008/56) 13/334 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/48) 13/336 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/49) 13/331 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR604(EFSA/GMO/UK/2007/50) 13/333 18.03.2013 21.01.2014
Vurdering av særnorske forhold for produkter som er godkjent som ny mat i EU 13/701 20.12.2013
Nytte- og risikovurdering av morsmelk for barns helse i Norge 10/003 14.12.2009 12.12.2013
Vurdering av lokaltoksiske virkninger/irritasjon av vitamin A i kosmetikk 13/405 29.04.2013 28.11.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON863 (C/DE/02/9) 13/317 07.11.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON863 x MON810 (C/DE/02/92, EFSA/GMO/DE/2004/03) 13/318 07.11.2013
Uttalelse om smitterisiko knyttet til ubehandlet husdyrgjødsel fra gjødselkjellere med avrenning fra sanitæranlegg 13-104 08.05.2013 28.10.2013
Vurdering av konsekvenser av en innenlands forvaltning av pærebrann i Norge tilsvarende EUs minstekrav 13-905 11.09.2013 22.10.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 x 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/15) 13/321 21.10.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 59122 x 1507 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2005/21) 13/322 21.10.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 59122 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2005/20) 13/323 21.10.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2004/05) 13/324 18.10.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais NK603 (Notifisering C/ES/00/01) 13/320 18.10.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje MON810 (C/F/12/12/02) 27.09.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps T45 (EFSA/GMO/UK/2005/25) 13/315 27.09.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 x 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/15) 13/314 22.08.2013
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Aviator Xpro EC 225 13/204 16.04.2013 03.07.2013
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Bonzi 13/205 22.01.2013 03.07.2013
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Movento 100 SC 13/203 18.04.2013 03.07.2013
Vurdering av risiko knyttet til konsum av hjortevilt felt med blyholdig ammunisjon 11/505 08.11.2011 18.06.2013
Vurdering av risiko for svekket dyrevelferd ved merking av viltlevende dyr 11/808 11.04.2011 17.06.2013
Risikokarakterisering av løvtreflis-import fra Nord-Amerika 11/909 30.08.2011 29.05.2013
Forskning er viktig for å sikre trygg mat 13/004 28.05.2013
Svar på innsigelser fra The Retinol Consortium til «Risikovurdering av vitamin A (retinol og retinylestere) i kosmetiske produkter» 13/404 15.04.2013
Risikovurdering av mykotoksiner (soppgifter) i korn 10/004 21.09.2010 09.04.2013
Risikovurdering av aluminium i næringsmidler og kosmetiske produkter i den norske befolkningen 11/504 24.10.2012 05.04.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps MS8, RF3 og MS8 x RF3 13/307 04.04.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/50) 13/309 19.03.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR604 (EFSA/GMO/UK/2007/50) 13/310 19.03.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2008/56) 13/311 19.03.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/48) 19.03.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 (EFSA/GMO/NL/2007/37) 19.03.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON863 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2004/06) 12/318 19.03.2013
Vurdering av klagers argumenter i klagesak for plantevernmiddelet Plenum 50 WG 13/302 18.01.2013 13.03.2013
Risikovurdering av aminosyrene histidin, metionin, S-adenosylmetionin og tryptofan i fri form 12/704 28.08.2012 11.03.2013
Uttalelse om rapporten "Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke" fra 2008 11/005 20.02.2013
Endelige miljørisikovurderinger av genmodifisert mais MON863, MON863 x MON810 og MON863 x MON810 x NK603 12/315-17 14.01.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje MON810 (C/F/12/12/02) 12/313 11.01.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps T45 (EFSA/GMO/UK/2005/25) 12/319 11.01.2013
Revurdering av modell for beriking av mat og drikke 12/705 16.10.2012 10.01.2013
Vurdering av maksimumsgrenser for vitamin A og vitamin D i kosttilskudd 11/701 11.10.2012 10.01.2013
Vurdering av publikasjonen ”Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roudup-tolerant genetically modified maize” av Séralini et al. 12/314 17.10.2012 20.12.2012
Risikovurdering av furaninntak i den norske befolkningen 10/404 20.08.2010 20.09.2012
Risikovurdering av vitamin A (retinol og retinylestere) i kosmetiske produkter 10/405 11.04.2011 22.08.2012
Risikovurdering av billen Agrilus anxius som dreper bjørk 11/904 23.11.2011 05.07.2012
Norsk inntak av vitaminer og mineraler 28.06.2012
Miljørisikovurdering av plantevermiddelet Infinito 12/204 20.04.2012 26.06.2012
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Bontima 12/203 20.04.2012 26.06.2012
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Talius 12/205 20.04.2012 26.06.2012
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Plenum 50 WG 12/206 20.04.2012 26.06.2012
Vurdering av mulig hygienisk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe 11/107 16.02.2012 22.05.2012
Helserisikovurdering av Cry-proteiners adjuvanseffekter 11/313 06.12.2011 25.04.2012
Tilstrekkelig varmebehandling gir trygt fiskefôr 11/603 14.07.2011 23.04.2012
VKM foreslår at forskning om mattrygghet styrkes 12/004-1 10.04.2012
Metodedokument for VKMs faggruppe for plantevernmidler 12/204 23.03.2012
VKMs mål- og strategiplan for 2012 til 2014 11/010-1 20.03.2012
Vurdering av planteskadegjeraren Anoplophora chinensis 11/907 06.07.2011 13.03.2012
Risikovurdering av heksekost på epletre 11/905 22.06.2011 13.03.2012
Vurdering av risiko for import av revens dvergbendelorm Echinococcus multilocularis til Fastlands-Norge og helseeffekter for befolkningen 11/106 28.03.2011 15.02.2012
Vurdering av muggsoppgiften zearalenon i frokostblandinger 11/506 24.11.2011 19.01.2012
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Neemazal 11/206 18.10.2011 18.01.2012
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Milbeknock 11/207 18.11.2011 18.01.2012
Risikovurdering knyttet til resirkuleringsanlegg for settefisk av laks og regnbueørret 09/808 20.01.2011 10.01.2012
Risikovurdering knyttet til myndighetenes ansvar for å bekjempe sjukdommer hos landdyr 10/804 22.11.2010 19.12.2011
Kunnskapshull og forskningsbehov avdekket i VKMs risikovurderinger 2009-2010 10/013 16.12.2011
Sammenheng mellom VKMs risikovurderinger av marine oljer 11/012 07.12.2011
Kommentarer til SCCSs vurdering av parabener i kosmetiske produkter 11/404 25.11.2011 02.12.2011
Risikogruppering av aminosyrer 09/703 29.08.2011 28.11.2011
Beskrivelse av fremstilling og risikovurdering av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeoljer 08/504 15.12.2008 19.10.2011
Konsekvenser for norske kostholdsråd av nye grenseverdier i EU for tjærestoffer (PAH) i skjell 10/506 29.06.2011
Vurdering av negative og positive helseeffekter av omega-3 fettsyrer i kosttilskudd og berikede matvarer 08/707 15.12.2008 28.06.2011
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Pirimor 11/204 12.04.2011 24.06.2011
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Centium 11/205 15.04.2011 24.06.2011
Nytte- risikovurdering av probiotika i barnemat med fokus på bakterien Lactobacillus paracasei ssp. paracasei F19 09/100 06.09.2010 23.06.2011
Risikovurdering av humanpatogener i sjøpattedyr 08/108 12.05.2011
Risikovurdering av krav til hygienisering av organisk gjødsel 10/103 01.10.2010 28.03.2011
Endelig risikovurdering av genmodifisert potetlinje EH92-527-1 ”Amflora” (C/SE/96/3501 og EFSA/GMO/UK/200514) 10/311 15.10.2010 18.03.2011
Vurdering av risiko for svulstdannelse ved bruk av plantevernmiddelet Frupica 10/208 10.11.2010 14.02.2011
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Envidor 10/207 11.10.2010 02.02.2011
Uttalelse om bruk av slam fra klekkerier, settefiskanlegg og oppdrettsanlegg som gjødsel og jordforbedringsmiddel 10/106 01.10.2010 21.01.2011
Vurdering av sannsynlighet for og risiko ved vertikal overføring av smitte hos oppdrettsfisk 09/806-rev2 25.06.2009 11.01.2011
Vurdering av risiko for dårleg dyrevelferd ved hald av visse artar reptiler og amfibium 09/809 11.12.2009 10.01.2011
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Simplex 10/206 11.10.2010 23.12.2010
Revurdering av statistiske re-analyser utført av de Vendômois og medarbeidere 10/011/4 22.12.2010
Uttalelse fra Hovedkomiteen om evaluering fra Direktoratet for naturforvaltning 10/007/2 20.12.2010
Vurdering av oppdatert søknad om bruk av Fullerene C60 som tilsetningsstoff til mat 10/406 19.11.2010 17.12.2010
Vurdering av kreatin i sportsprodukter 09/702 17.06.2010 08.12.2010
Revidert risikovurdering av Ralstonia solanacearum – mørk ringråte på potet fra Nederland 09/906-3 05.01.2010 06.12.2010
Scenariofremstilling av inntak av dioksiner og PCB fra krabbe 10/507 30.09.2010 05.11.2010
Risikovurdering av inntaket av kumarin i den norske befolkningen 09/405 09.06.2009 13.10.2010
Helserisikovurdering av genmodifisert PL73 E. coli (THR) tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/-2007/44) 08/310 03.01.2008 27.09.2010
Helserisikovurdering av genmodifisert PT73 E. coli (LM), tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2008/61) 09/303 03.01.2008 27.09.2010
Helserisikovurdering av genmodifisert PT73 E. coli (TM), tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2008/59) 08/331 03.01.2008 27.09.2010
Risikovurdering av bruk av gass, straum og slag mot hovudet til bedøving av fisk 09/810 07.05.2010 15.09.2010
Vurdering av D-tagatose 10/703 07.05.2010 15.09.2010
Risikovurdering av Phytophthora fragariae – rød marg i jordbær 09/905 30.11.2009 14.09.2010
Risikovurdering av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) i Norge - Del 2 08/906 21.02.2008 31.08.2010
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Coragen 20 SC 10/203 08.04.2010 29.06.2010
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Simplex 10/204 08.04.2010 29.06.2010
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Axial 50 EC 10/205 07.04.2010 29.06.2010
Høringssvar fra VKM til utkast til kostråd 10/006 17.06.2010
Nytte- risikovurdering av probiotika i barnegrøt med fokus på bakterien Bifidobacterium lactis Bb12 08/107 04.05.2009 14.05.2010
Risikovurdering av klorheksidin i kosmetiske produkt 09/106-rev1 07.05.2010 15.04.2010
Risikovurdering av dekontaminering av pattedyrslakt ved bruk av damp eller varmt vann 09/105 15.04.2010
Risikovurderinger av minérfluer (Liriomyza) 09/904 01.09.2009 25.03.2010
Alternativ metode for prosessering av kategori 2 og 3 materiale fra fisk 08/608 01.06.2009 24.03.2010
Risikovurdering av Catch and Release 09/804 07.04.2009 17.03.2010
Risikovurdering av bruk av akupunktur på dyr 09/807 02.06.2009 11.02.2010
Vurdering av mankozebs effekter på utviklingen av nervesystemet 09/210 21.10.2009 22.01.2010
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Axial 50 EC 09/209 21.10.2009 22.01.2010
Miljørisikovurdering av plantervernmiddelet Steward 30 WG 09/208 12.09.2009 22.01.2010
Vurdering av EUs eksponeringsmodell for stoffer som migrerer fra matkontaktmaterialer 06/406 14.11.2006 18.12.2009
VKM med kommentarer til EFSA-vurdering av Dietary reference values (DRV) 09/701 13.10.2009
Risikovurdering av Phytophthora ramorum i Norge 08/907 22.08.2008 12.10.2009
Helse og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid MON 863 x MON 810 (C/DE/02/9) 09/308 02.10.2009
Risikovurdering av parasitter i drikkevann 08/105 20.06.2008 24.08.2009
Risikovurdering av avløpsslam som jordforbedringsmiddel 05/511 05.11.2006 21.08.2009
Risikovurdering av helsefare ved spredning av gylle 08/106 02.05.2008 21.08.2009
Risikovurdering av QAC i kosmetiske produkt 08/109 03.04.2009 13.08.2009
Risikovurdering av plantevernmiddelet Revus 250 SC 09/203 15.04.2009 23.06.2009
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Shirlan 09/204 14.04.2009 23.06.2009
Uttalelse om bruk av glyfosat i herbicidtolerant mais og sukkerbete 09/205 16.04.2009 23.06.2009
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Steward 30 WG 09/206 16.04.2009 23.06.2009
Risikovurdering av plantevernmiddelet Boxer 09/207 17.04.2009 23.06.2009
Risikovurdering av very low calorie diets 07/710 13.03.2008 14.05.2009
Oppdatert risikovurdering av ingredienser i "energidrikker" 09/404 23.03.2009 11.05.2009
Revisjon av Tolerable Upper Intake Level (UL) 09/700-2 06.03.2009
Bruk av probiotika til kritisk syke pasienter 07/112 22.10.2007 27.02.2009
Miljørisikovurdering av Sumi-Alpha - esfenvalerat 08/205 27.10.2008 26.02.2009
Miljørisikovurdering av Fastac 50 - alfacypermetrin 08/206 27.10.2008 26.02.2009
Miljørisikovurdering av Floramite 240 SC - bifenazat 08/208 27.10.2009 26.02.2009
Revidert helserisikovurdering av Ranman TwinPack-cyazofamid 08/209 27.10.2008 26.02.2009
Helserisikovurdering av pyretriner i hobbypreparater 08/210 27.10.2008 26.02.2009
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Karate 2,5 WG 08/207 23.10.2008 26.02.2009
Revidert modell for vurdering av berikningssaker 05/706 09.11.2008 25.02.2009
Kriterier for trygg bruk av planteråvarer i fôr til fisk 07/604 22.10.2007 05.02.2009
Sensibilisering forårsaket av eksponering for kosmetiske produkter 07/404 14.01.2008 16.01.2009
Risikovurdering av floghavre (Avena fatua L.) i Norge 07/906 27.03.2007 17.12.2008
Merking av sukker/tilsatt sukker i EU 08/708 17.12.2008
Helserisikovurdering av nematoden Heterorhabditis megidis 07/234 10.08.2007 29.11.2008
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 863 (C/DE/02/92) 08/328 28.05.2008 28.11.2008
Risikovurdering av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) - Del 1 08/906 21.02.2008 26.09.2008
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/12) 08/311 28.04.2008 19.09.2008
Salmonella diarizonae under norske forhold, konsekvenser for dyr og mennesker som en del av matkjeden 07/110 09.09.2008
Risikovurdering av effekten av dyretettleik på dyrevelferda for slaktekylling 07/810 15.11.2007 28.08.2008
Risikovurdering og utredning av spørsmål knyttet til dyresykdommen blåtunge (bluetongue) 08/804 25.01.2008 14.08.2008
Vurdering av 7 dietetiske produkter 08/701 11.02.2008 14.08.2008
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Gro-Stop Innovator-klorfrofam 08/203 04.04.2008 12.08.2008
Helserisikovurdering av preparater med nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita 07/233 10.08.2007 12.08.2008
Revidert helserisikovurdering av plantevernmiddelet Totril - Ioksynil 08/204 04.04.2008 12.08.2008
Plantehelserisiko ved import av ”Hoppebønne” fra USA - Sebastiana spp. og Cydia deshaisiana 08/905 21.02.2008 02.07.2008
Risikovurdering av hald av kylling - lysforhold 07/810 15.11.2007 25.06.2008
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljerapslinje MS8, RF3 og MS8 x RF3 08/307 04.02.2008 24.06.2008
Vurdering av fire studier der bisfenol A er undersøkt med hensyn til skader under utvikling av nervesystemet 08/404 10.03.2008 18.06.2008
Vurdering av risiko for lidelse ved hold av pelsdyr 07/807 21.06.2007 11.06.2008
Positivliste over dyr tillate for framsyning i sirkus 07/808 14.11.2007 11.06.2008
Risikovurdering av import og spredning av tarmpatogene bakterier med friske krydderurter og bladgrønnsaker fra Asia 07/111 10.06.2008
Risikovurdering av skogskadegjøreren Ips amitinus i Norge 07/905 05.01.2007 04.06.2008
Risikovurdering - glukosaminer og chondroitin i fôrvarer 08/604 07.01.2008 02.06.2008
Helse-og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid 1507 x NK603 EFSA/GMO/UK/2004/05 08/312 04.04.2008 30.05.2008
Transport av fisk i lukket system 07/806 08.06.2007 14.05.2008
Vurdering av maksimumsgrenser for nikkel, silisium, tinn, vanadium, kalium og fosfor i EU 07/711 17.01.2008 22.04.2008
Vurdering av morsmelkerstatning med delvis hydrolysert protein 07/712 03.12.2007 21.04.2008
Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke 06/404 23.06.2006 07.04.2008
Risikovurdering av GellyFeed-metoden 08/603 27.12.2007 06.04.2008
Gjennomgang av risikovurdering av ikke-dioksinlignende PCB, ny rapport fra EFSA 07/505 10.02.2007 04.04.2008
Vurdering av hyperaktivitet og syntetiske fargestoffer i kombinasjon med natriumbenzonat 07/407 15.01.2008 12.03.2008
Risikovurdering av N-etyl-toluensulfonamid (NETSA) 07/406 14.03.2007 07.03.2008
Risikovurdering av PAH i skjell (revidert) 05/509-1a-rev 05.01.2007 29.02.2008
Helse- og miljørisikovurdering av Monsantos genmodifiserte mais NK603 x MON 810 08/308 04.01.2008 27.02.2008
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert hagenellik- linje Moonlite 123.2.38 fra Florigene Ltd. (C/NL/04/02) 08/306 04.02.2008 27.02.2008
Risikovurdering av agurkgrønnmosaikkvirus i Norge (CGMMV) 07/207 20.07.2007 12.02.2008
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Candit- kresoksimmetyl 07/235 25.10.2007 21.01.2008
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Amistar - azoksystrobin 07/239 25.10.2007 21.01.2008
Risikovurdering av plantevernmiddelet Ranman TwinPack 07/237 25.10.2007 21.01.2008
Risikovurdering av plantevernmiddelet Nordox 75 WG - kobber(I)oksid 07/236 25.10.2007 21.01.2008
Risikovurdering - slakting av dyr uten bedøvelse 07/809 23.10.2007 18.01.2008
Vurdering av ny dokumentasjon for diacylglyserololje (DAG) 07/704 10.01.2008
Vurdering av smitterisiko ved fôring av oppdrettsfisk med ubehandlet villfanget fisk 07/804 15.03.2007 20.12.2007
Vurdering av maksimumsgrenser for en rekke vitaminer og mineraler 07/711 26.10.2007 10.12.2007
Helserisikovurdering av nematoden Steinernema feltiae brukt som plantevernmiddel 07/232 10.08.2007 29.11.2007
Risikovurdering av nematoden Steinernema kraussei brukt som plantevernmiddel 07/231 10.08.2007 29.11.2007
Helserisikovurdering av rovmidden Amblyseius cucumeris 07/230 10.08.2007 29.11.2007
Helserisikovurdering rovmidden Hypoaspis aculeifer brukt som plantevernmiddel 07/229 10.08.2007 29.11.2007
Helserisikovurdering av rovmidden Hypoaspis miles 07/228 10.08.2007 27.11.2007
Helserisikovurdering av rovmidden Phytoseiulus persimilis 07/227 10.08.2007 27.11.2007
Risikovurdering av dioksiner og dioksinliknende PCB i fiskelever 07/506 01.10.2007 27.11.2007
Vurdering av 10 dietetiske produkter 07/700-8 29.09.2007 20.11.2007
Vurdering av betydningen av ny WHO-TEF for dioksiner og dioksinlignende PCB 07/504 10.02.2007 15.11.2007
Miljørisikovurdering av genmodifisert mais T25, C/F/95/12-07 07/321 06.07.2007 14.11.2007
Miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON810 (C/DE/02/9) 07/320 03.07.2007 14.11.2007
Risikovurdering av koffein i kosttilskudd 07/405 13.07.2007 01.11.2007
Vurdering av søknad om bruk av Fullerene C60 som tilsetningsstoff til mat 07/405 13.07.2007 01.11.2007
Tørket krydder som smittekilde for tarmpatogene bakterier 06/104 26.09.2007
Risikovurdering av plantevernmiddelet Signum - boskalid og pyraklostrobin 07/226 04.05.2007 11.09.2007
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Merit Forest WG - imidakloprid 07/225 02.05.2007 11.09.2007
Risikovurdering av plantevernmiddelet Topsin - tiofanatmetyl 07/224 04.05.2007 11.09.2007
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Rovral 75 WG - iprodion 07/222 02.05.2007 11.09.2007
Risikovurdering av XyRex®-produkter 06/605 05.05.2006 05.09.2007
Vurdering av 9 dietetiske produkter 07/700-6 28.08.2007
Uttalelse om Bayer Crop Science Genmodifisert oljerapslinje T45 07/311 07.07.2007
Vurdering av selfangst 07/805 19.04.2007 27.06.2007
Vurdering av Initial Report D-tagatose som ny mat/ingrediens 07/707 15.05.2007 26.06.2007
Ny vurdering av LGG i barnemat 07/107 23.03.2007 15.06.2007
Risikovurdering - UV-stråling og bruk av solkrem 06/407 02.11.2006 06.06.2007
Vurdering av helserisiko ved konsum av grillet mat 06/505 30.10.2006 22.05.2007
Vurdering av maiskimolje rik på uforsåpbare komponenter som ny mat/ingrediens 07/703 01.02.2007 21.05.2007
Vurdering av rapsfrøolje rik på uforsåpbare komponenter som ny mat/ingrediens 07/702 01.02.2007 21.05.2007
Risikovurdering av utlekking av nikkel, kobolt, sink, jern, kobber og mangan fra keramiske produkter 05/407 24.05.2005 02.05.2007
Helserisikovurdering av bladlusen Sitobion avenae til oppformering av snylteveps brukt som plantevernmiddel 07/219 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av bladlusen Rhopalosiphum padi til oppformering av snylteveps brukt som plantevernmiddel 07/218 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av rovtegen Macrolophus caliginosus brukt som plantevernmiddel 07/216 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av bladlusen Feltiella acarisuga brukt som plantevernmiddel 07/215 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Eretmocerus eremicus brukt som plantevernmiddel 07/214 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av steriliserte sommerfuglegg av arten Ephestia kuehniella som fôr til rovteger 07/213 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Encarsia formosa brukt som plantevernmiddel 07/212 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Diglyphus isaea brukt som plantevernmiddel 07/211 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Dacnusa Sibrica brukt som plantevernmiddel 07/210 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av marihønen Cryptolaemus montrouzieri brukt som plantevernmiddel 07/209 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av gallmyggen Aphidoletes aphidimyza brukt som plantevernmiddel 07/208 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Aphidius ervi brukt som plantevernmiddel 07/207 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Aphidius colemani brukt som plantevernmiddel 07/206 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av rovtegen Orius majusculus brukt som plantevernmiddel 07/217 15.01.2007 24.04.2007
Dispensasjoner fra merkeforskriften 07/705 21.03.2007 23.04.2007
Risikovurdering av organiske tinnforbindelser i sjømat 05/509-1e 01.04.2005 29.03.2007
Qualified Presumption Safety - EFSA 07/108 14.01.2007 15.03.2007
Risikovurdering ved omsetning og konsum av råmelk 07/104 24.01.2007 02.03.2007
Vurdering av triklosan i forhold til utvikling av antibiotikaresistens 07/103 04.12.2006 02.03.2007
Risikovurdering av E-coli i den norske kjøttkjeden 06/106 25.10.2006 02.03.2007
Sukker og søtstoffer i brus, saft og nektar 05/704 07.03.2005 01.03.2007
Revidert vurdering vedrørende azaspiracidtoksiner i krabbe 05/512-rev 30.11.2006 27.02.2007
Vurdering av ”Rapport om sameksistens mellom genmodifiserte, konvensjonelle og økologiske vekster/kulturer under norske forhold” 06/304 17.11.2006 16.02.2007
Oppdatert risikovurdering fugleinfluensa - våren 2007 (HK/FG1/FG8) 05/019 26.06.2006 15.02.2007
Kommentar til rapport fra den franske vitenskapskomiteen Afssa vedrørende skrapesyke 07/106 24.01.2007 14.02.2007
Risikovurdering av pærebrann (Erwinia amylovora) i Norge 06/211 22.07.2006 09.02.2007
Helserisikovurdering av genmodifisert soya 40-3-2, C/UK/94/M3/1 06/314 17.11.2006 09.02.2007
Helserisikovurdering av genmodifisert mais T25, C/F/95/12-07 06/313 17.11.2006 09.02.2007
Helserisikovurdering av genmodifisert mais MON810, C/DE/02/9 06/312 17.11.2006 30.01.2007
Risikovurdering, Infeksiøs lakseanemi (ILA) 06/804 28.08.2006 21.01.2007
Vurdering av konjacglucomannan 06/712 22.08.2006 24.11.2006
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Stomp - pendimetalin 06/213 07.09.2006 22.11.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Calypso 480 SC - tiakloprid 06/208 11.05.2006 22.11.2006
Revidert risikovurdering av BioProtein 06/608 08.05.2006 05.10.2006
Import av tropiske reker fra Hawaii 05/805 17.11.2005 03.10.2006
Vurdering av risiko for akutte helseeffekter ved konsum av epler inneholdende rester av plantevernmiddelet dimetoat 06/214 28.09.2006 29.09.2006
Risikovurdering av hvitt fosfor 06/504 06.03.2006 13.09.2006
Vurdering av metode for fastsettelse av grenseverdier for vitaminer og mineraler i EU, respons på diskusjonsdokument fra EU 06/709 26.06.2009 12.09.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Proline EC 250 - protiokonazol 06/212 07.09.2006 11.09.2006
Vurdering av salt tilsatt jod og fluor 05/710 24.10.2005 08.08.2006
Vurdering av de iboende egenskapene til det virksomme stoffet bentazon med hensyn på reproduksjon 06/210 11.05.2006 28.07.2006
Risikovurdering av konsentrerte MCPA-preparater 06/209 11.05.2006 28.07.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Swirski-Mite 06/207 05.05.2006 28.07.2006
Vurdering av reproduksjonskadelige og kreftfremkallende stoffer i kategori 1 og 2 05/215 16.11.2005 28.07.2006
Vurdering av 10 dietetiske produkter 06/700-6 15.05.2006 22.06.2006
Kommentarer til Draft Revised Discussion Paper on the Application of Risk Analysis to the work of CCNFSDU (Codex) 06/706 11.05.2006 19.06.2006
Isomaltulose - vurderinger fra Advisory Committee for Novel Foods and Processes og Federal Institute for Risk Assessment 06/705 31.03.2006 19.06.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Ramrod FL 06/206 08.03.2006 15.06.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Goltix 06/205 08.03.2006 15.06.2006
Vurdering av mankozebs helseskadelige potensial og mobiliteten til ETU 05/208 16.11.2005 15.06.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Sencor WG - metribuzin 05/213 16.11.2005 15.06.2006
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Afalon F - linuron 05/212 05.09.2005 15.06.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Reglone - dikvatdibromid 05/214 16.11.2005 15.06.2006
Risikovurdering forbundet med bruk av parabener i kosmetiske produkter 05/408 06.09.2004 14.06.2006
Vurdering/kommentering av SFT-rapport: Kartlegging av nye organiske miljøgifter i 2004 05/510 19.09.2005 01.06.2006
Dyrevelferdsmessig risikovurdering av produksjon av 0-årssmolt 05/807 05.07.2005 31.05.2006
Anvendelse av "threshold of toxicological concern" (TTC)-prinsippet i VKMs risikovurderinger 05/902 24.05.2006
Salmonella i fôrmiddel til fisk og landdyr 04/104 28.09.2005 22.05.2006
Vurdering av risiko knyttet til bruk av kompostert avfall fra produksjon av bacitracin 05/106 20.09.2005 10.05.2006
Vurdering av funn av azaspiracidtoksiner i krabbe 05/512 05.11.2005 29.03.2006
Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold 04/506 24.05.2004 27.03.2006
Vurdering av kriterier for å inkludere/stryke næringsstofforbindelser i Codex' positivliste 05/711 08.10.2005 17.03.2006
Vurdering av bruk av bor i kosttilskudd og næringsmidler til spesielle ernæringsmessige behov 06/703 24.02.2006 15.03.2006
Vurdering av delvis hydrolysert guarkjernemel 05/708 15.07.2005 05.03.2006
Vurdering av dansk modell for risikovurdering av berikningssaker 05/706 27.02.2006
Vurdering av tilsetning av vitaminer og mineraler til 14 drikker og ulike typer melk 05/705 31.01.2005 27.02.2006
Risikovurdering vedrørende upasteurisert melk og fløte 05/104 05.04.2005 16.02.2006
Risikovurdering vedrørende Listeria monocytogenes relatert til gravides konsum av sushi 05/105 01.02.2006
Risikovurdering - avhorning og kastrasjon av kalv og kje 05/806 01.07.2005 01.02.2006
Helserisikovurdering av genmodifisert mais MON863 fra Monsanto C/DE/02/9 05/325 29.11.2005 17.01.2006
Helserisikovurdering av genmodifisert raps GT73 fra Monsanto. C/NL/98/11 05/326 29.11.2005 17.01.2006
Migrasjon av metylendianilin fra kjøkkenredskaper 05/405 25.02.2005 11.01.2006
Risikovurdering av kvikksølv i torskefilet 05/509-1c 06.01.2006
Risikovurdering av bly og kadmium i skjell 05/509-1b 06.01.2006
Risikovurdering av PAH i skjell 05/509-1a 06.01.2006
Comments on dietary exposure studies on endosulfan in fish 05/609 02.01.2006
Grunnlag for å vurdere sjømat fra forurensede havner og fjorder 05/509 01.04.2005 30.12.2005
Risikovurdering av bruken av dietylftalat (DEP) i kosmetiske produkter 05/406 18.03.2005 20.12.2005
Vurdering av nye resultater i Sørfjorden 05/507 18.01.2005 16.12.2005
Vurdering av trehalose - nytt næringsmiddel 05/707 21.06.2005 16.12.2005
Helse- og miljøvurdering - antibiotikaresistensmarkørgener i genmodifiserte planter 05/312-5 11.02.2005 25.11.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Titus WSB - rimsulfuron 05/210 05.09.2005 14.11.2005
Risikovurdering av plantevernmiddelet Fenix - aklonifen 05/211 05.09.2005 14.11.2005
Vurdering av 7 dietetiske produkter 05/709 22.08.2005 25.10.2005
Risikovurdering, spredning av fiskesykdommer gjennom pelsdyrfôr 05/604 04.01.2005 05.10.2005
Risikovurdering av fluor i krillmel til bruk i fôr 05/606-4 15.03.2005 30.09.2005
Miljøeffekter av tilsetningstoffer i fôr 05/606-1 15.03.2005 15.09.2005
Furfural som aroma i kosmetiske produkter og næringsmidler 05/404 04.02.2005 13.09.2005
Vurdering - nye resultater fra fisk i Mjøsa 05/504 27.05.2004 12.07.2005
Risikovurdering av PBDE 04/504 17.01.2005 11.07.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Roundup Max i forhold til effekter på amfibier 05/209 25.05.2005 08.07.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Vilt Vekk Luktputer 05/207 31.01.2005 08.07.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Vertimec - abamektin 05/206 31.03.2005 08.07.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Comet Plus 05/205 31.01.2005 08.07.2005
Vurdering av bruken av Henna som hårfargemiddel 04/407 23.03.2004 01.07.2005
Vurdering av sannsynlighet for introduksjon av rabies til Norge via hund, katt og ville dyr 04/101 01.12.2004 01.07.2005
Foreløpig risikovurdering vedrørende Yersinia enterocolitica i kjøttkjeden 04/103 25.10.2004 30.06.2005
Revidert vurdering av risiko knyttet til mørk ringråte (Ralstonia solanacearum) og import av matpoteter fra Egypt 04/201 02.07.2004 14.06.2005
Lidokain - risikovurdering 05/508 17.02.2005 10.06.2005
Helserisikovurdering av genmodisert maishybrid 1507 x NK603 05/312 05.04.2005 03.06.2005
Høringsuttalelse fra VKM til EFSAs forslag til en risikovurderingsmodell for stoffer som er både gentoksiske og kreftfremkallende 05/901 27.05.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Acento Prima - pikoksystrobin og cyprodinil 05/204 31.03.2005 25.05.2005
Tilsetning av L-histidin i fôr til laksefisk 05/605 09.02.2005 23.05.2005
Risikovurdering - mulige smitteveier for Gyrodactylus salaris 05/804 15.02.2005 20.05.2005
Vurdering av nye resultater - Ranfjorden 04/508 17.01.2005 29.04.2005
Vurdering av nye resultater i Vefsnfjorden/Leirfjorden og Sandnessjøen 05/505 17.01.2005 29.04.2005
Tilsetning av plantesteroler til margarin, melkedrikk og yoghurt 04/706 08.10.2004 28.04.2005
Vurdering av tidligere risikovurdering av jern 04/704 02.06.2004 27.04.2005
Comments on maximum limits for fluorine in feed materials 05/606-3 15.03.2005 25.04.2005
Comments on maximum content for cadmium in fish feed 05/606-2 15.03.2005 25.04.2005
Bedøving og avlivning av store mengder fisk utenfor slakteri 04/804 24.10.2004 25.04.2005
Vurdering av tilsetning av fytosterol i lettmargarin 04/703 16.04.2004 22.04.2005
Cadmium in feed to farmed salmonid fish 05/607 13.04.2005
Vurdering av dioksiner og dioksinliknende PCB i kveite 05/506 18.10.2005 01.04.2005
Vurdering av 11 medisinske næringsmidler 05/702 16.02.2005 18.03.2005
Omestret fett 04/705 27.08.2004 18.03.2005
Migrasjon av epoksidert soyaolje (ESBO) og 2-etylheksansyre (2-EHA) til barnemat 04/411 08.10.2004 08.03.2005
Helserisikovurdering av NK603 (C/EC/00/01) etter ny mat forordning 258/97/EF 05/307 07.02.2005 04.03.2005
Helserisikovurdering av genmodifisert mais, GA21 etter ny mat forordning 258/97/EF 05/305 07.02.2005 03.03.2005
Risikovurdering av forurensende sedimenter - sak fra SFT 04/509 09.09.2004 02.03.2005
Morsmelkerstatninger og barnemat tilsatt Lactobacillus rhamnousus strain GG (LGG) 04/702 02.03.2004 02.03.2005
Vurdering av EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte produkter 05/304 07.02.2005 28.02.2005
Risikovurdering - dyrefosters evne til å oppleve ubehag, smerte og stress 04/802 24.10.2004 03.02.2005
Kan virvelløse dyr oppleve ubehag, smerte og stress? 04/803 24.10.2004 03.02.2005
Risikovurdering av bruken av triklosan i kosmetiske produkter 04/406 23.03.2004 31.01.2005
Vurdering av PFAS 04/507 26.06.2004 26.01.2005
PBDE i drikkevann rundt Mjøsa 04/503 31.03.2004 26.01.2005
Risikovurdering av ingredienser i "energidrikker" 04/701 29.03.2004 26.01.2005
Dyreveldferdsmessig risikovurdering - fangst og hold av villtorsk 04/801 05.08.2004 05.01.2005
Risikovurdering av utlekking av bly og kadmium fra glass, metallvarer og ikke-keramiske gjenstander uten emaljebelegg 04/404 02.07.2004 20.12.2004
Vurdering av kostholdsråd i Sør-Varanger 04/505 05.04.2004 17.12.2004
Dioksin og dioksinlignende PCB i mat 04/502 06.04.2004 26.11.2004
Helserisikovurdering av genmodifisert bomull (C/NL/04/01) for import og prosessering, direktiv 2001/18/EØF 04/309 15.10.2004 19.11.2004
Migrasjon av N-etyl-toluensulfonamid (NETSA) fra ostefilm til næringsmiddelsimulant 04/405 31.03.2004 09.11.2004
Risikovurdering av utlekking av bly og andre tungmetaller fra keramiske produkter 04/403 26.01.2004 19.10.2004
Helserisikovurdering av genmodifisert ris (C/GB/03/M5/3) til bruk som fôrvare 04/301 04.03.2004 09.08.2004
Helserisikovurdering av genmodifisert potet (C/SE/96/3501) med resistensgener mot antibiotika 04/304 07.06.2004 27.06.2004
Vurdering av sulfittmatter og tilbakeholdelsestid for druer 04/402 02.03.2004 01.06.2004
Helserisikovurdering av genmodifisert herbicidtolerant raps (C/BE/96/01) til bruk som fôrvare og næringsmiddel 04/302 23.03.2004 02.05.2004
Vurdering av PBDE i oppdrettsfisk 04/501 06.04.2004 30.04.2004
Forskning på helseeffekter av genmodifiserte organismer 04/305 01.04.2004 28.04.2004