Hopp til innhold Hopp til søk

Bruk av strøm for å regulere dyrs atferd

Kan dyr som utsettes for strømstøt oppleve unødig ubehag, smerte, stress eller frykt? Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om en kunnskapsoppsummering om hvordan dyrevelferd påvirkes ved bruk av ustyr som utsetter dyr for strømstøt.

Bakgrunnen for oppdraget er et nytt strømførende product på markedet, Nofence. Det holder beitedyr innenfor et “virtuelt” gjerde ved hjelp av et GPS-halsbånd.

Når dyret nærmer seg grensen for et definert område, varsler halsbåndet med et lydsignal. Lyden stopper hvis dyret snur og går i motsatt retning. Hvis dyret fortsetter, utløser halsbåndet et strømstøt som “straff”.

Dyrevelferd

Bruk av utstyr som utsetter dyr for strømstøt for å oppnå ønsket atferd, er strengt regulert. Med noen få unntak, som strømgjerder utendørs, er det forbudt å utsette dyr for strøm. Utstyr som utsetter dyr for en form for straff, strider i praksis mot dyrevelferdsloven.

Mattilsynet har foreløpig vurdert at bruk av Nofence i de fleste tilfeller er ulovlig etter dyrevelferdsloven, og stilt spørsmål ved hvor egnet produktet er.

Det vitenskapelige datagrunnlaget om negative effekter på dyrevelferd ved bruk av strømstøt er meget begrenset. For å kunne vurdere de dyrevelferdsmesige konsekvense av utstyr som utsetter dyr for strømstøt trenger Mattilsynet vitenskapelig dokumentasjon innen området.

VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd vil være ansvarlig for denne kunnskapsoppsummeringen.

Rapporten skal etter planen publiseres snarest mulig og senest i desember 2017.

03.07.2017

Tilbake Skriv ut

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår