Hopp til innhold Hopp til søk

Felles  VKM- og  EFSA-symposium i Oslo 26. -  27. oktober 2017

Hvordan kan vi utvikle spesifikke beskyttelsesmål til bruk i miljørisikovurderinger? Dialog, samarbeid og EFSAs nye retningslinjer for beskyttelsesmål er i sentrum på symposiet.
Retningslinjene er basert på verdien av økosystemtjenester, og skal kunne benyttes til å sette praktiske mål for å beskytte miljøet, uavhengig av om det er en GMO, en fremmed organisme eller et plantevernmiddel som skal vurderes.
Tilbake Skriv ut

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår