Hopp til innhold Hopp til søk

Sluttbehandling av dyrkingssøknad C/F/96.05.10 - genmodifisert mais Bt11

Kan dyrking av den insektresistente og herbicidtolerante maislinjen Bt11 ha negative effekter på det biologiske mangfoldet i Norge? Dette skal Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere i ett nytt oppdrag fra Miljødirektoratet.

I januar 2014 leverte VKM en helse- og miljørisikovurdering av maislinjen Bt11 til bruk som mat og fôr. Miljødirektoratet ber nå VKM om å utføre en miljørisikovurdering av Bt11 for bruksområdet dyrking. Det skal legges særlig vekt på særnorske forhold i miljørisikovurderingen.

Den genmodifiserte maisen Bt11 er godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU. En søknad om godkjenning av maisen til dyrking har vært til behandling i EU-systemet siden 1996. En godkjenning av Bt11 til dyrking er forventet i løpet av 2017. VKMs oppdrag er et ledd i Miljødirektoratets forberedelser til sluttbehandling av søknaden i Norge.

I motsetning til konvensjonelt foredlede maissorter inneholder den genmodifiserte maislinjen Bt11 et cry1Ab-gen fra jordbakterien Bacillus thuringiensis var. aizawai. Cry1Ab-proteinet som uttrykkes gjør maisplantene resistente mot enkelte arter i sommerfuglordenen Lepidoptera, eksempelvis maispyralide (Ostrinia nubilatis) og enkelte arter i slekten Sesamia. Ingen av disse målorganismene er rapportert som skadegjørere i mais i Norge.

I tillegg til insektresistensen er maislinjen Bt11 tolerant mot ugrasmidler som inneholder virkestoffet glufosinat-ammonium. Glufosinat-ammonium er trukket fra det europeiske markedet på grunn av negative helse- og miljøeffekter. Bruk at dette ugrasmiddelet i praktisk dyrking omfattes ikke av bruksområdet for søknaden. Potensielle helse- og miljøeffekter som følge av sprøyting med preparater med glufosinat-ammonium blir derfor ikke vurdert av VKM.

VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer er ansvarlig for risikovurderingen.

Rapporten skal etter planen publiseres i mai 2017.

10.02.2017

Tilbake Skriv ut

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår