Hopp til innhold Hopp til søk

Vurderer inntak av niacin fra tilskudd og via kosten

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) skal beregne hva den norske befolkningen får i seg av niacin fra tilskudd og via kosten.

VKM skal gjøre beregninger for alle aldersgrupper over ett år. VKM gjør dette på oppdrag fra Mattilsynet.

Oppdraget fra Mattilsynet

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å beregne inntaket av niacin (separate beregninger for nikotinamid og nikotinsyre) fra kostholdet, inkludert fra berikede produkter, hos alle aldersgrupper i befolkningen over 1 år (gjennomsnitt, median, P5, P95).

VKM bes også om å gjøre scenarioberegninger for å illustrere betydningen av å endre maksimumsgrensen for niacin (eksempelvis til 100 – 500 – 700 – 900 mg NE nikotinamid/dag og 1 – 4 – 8 – 10 mg NE nikotinsyre/dag).

Scenariene skal vurderes opp mot eksisterende øvre tolerable inntaksnivåer for niacin (henholdsvis for nikotinamid og nikotinsyre).

Nasjonale maksimumsgrenser

Bakgrunnen for oppdraget er at Mattilsynet skal vurdere om det er nødvendig å endre de nasjonale maksimumsgrensene for niacin i kosttilskudd.

VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi er ansvarlig for rapportene.

De skal etter planen publiseres i mai 2017.

09.03.2017

Tilbake Skriv ut

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår