Hopp til innhold Hopp til søk

Vurderer inntak av kopper og selen fra tilskudd og via kosten

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) skal beregne hva den norske befolkningen får i seg av kopper og selen fra tilskudd og via kosten.

VKM skal gjøre beregninger for alle aldersgrupper over ett år. VKM gjør dette på oppdrag fra Mattilsynet.

Oppdraget fra Mattilsynet

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å beregne inntaket av kopper og selen fra kostholdet, inkludert fra berikede produkter, hos alle aldersgrupper i befolkningen over 1 år (gjennomsnitt, median, P5, P95).

VKM bes også om å gjøre scenarioberegninger for å illustrere betydningen av å endre maksimumsgrensene for kopper (eksempelvis til 1 – 3 – 4 mg/dag) og selen (eksempelvis til 50 – 150 – 200 μg/dag) i kosttilskudd.

Scenariene skal vurderes opp mot et eksisterende øvre tolerable inntaksnivåer for henholdsvis kopper og selen.

Nasjonale maksimumsgrenser

Bakgrunnen for oppdraget er at Mattilsynet skal vurdere om det er nødvendig å endre de nasjonale maksimumsgrensene for kopper og selen i kosttilskudd.

VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi er ansvarlig for rapportene. De skal etter planen publiseres i mai 2017.

09.03.2017

Tilbake Skriv ut

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår