Hopp til innhold Hopp til søk

Vurderer inntak av fosfor og kalium fra tilskudd og via kosten

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) skal beregne hva den norske befolkningen får i seg av fosfor og kalium fra tilskudd og via kosten.

VKM skal gjøre beregninger for alle aldersgrupper over ett år. VKM gjør dette på oppdrag fra Mattilsynet.

Oppdraget fra Mattilsynet

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å beregne inntaket av fosfor og kalium fra kostholdet hos alle aldersgrupper i befolkningen over 1 år (gjennomsnitt, median, P5, P95).

VKM bes også om å gjøre scenarioberegninger for å illustrere betydningen av å endre maksimumsgrensene for fosfor (eksempelvis til 1000 – 2000 – 2500 mg/dag) og kalium (eksempelvis til 300 – 2000 – 3000 mg/dag) i kosttilskudd.

Scenariene skal vurderes opp mot eksisterende øvre tolerable inntaksnivåer for henholdsvis fosfor og kalium.

Nasjonale maksimumsgrenser

Bakgrunnen for oppdraget er at Mattilsynet skal vurdere om det er nødvendig å endre de nasjonale maksimumsgrensene for fosfor og kalium i kosttilskudd.

VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi er ansvarlig for rapportene.

De skal etter planen publiseres i mai 2017.

09.03.2016

Tilbake Skriv ut

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår