Hopp til innhold Hopp til søk

Mikroorganismer i gjødsel - effekter på helse og biologisk mangfold

Kan bruk av mikroorganismer i gjødsel ha negative effekter på helse og biologisk mangfold? Det skal Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere i et nytt oppdrag for Mattilsynet og Miljødirektoratet.

VKM skal blant annet vurdere om mikroorganismene kan ha negativ effekt på helsa til planter, dyr og mennesker.

Videre skal VKM vurdere om det er sannsynlig at organismene kan spre seg til andre arealer, og om de kan påvirke biologisk mangfold negativt. VKM skal også vurdere om tilførsel av mikroorganismer gjør jorda mindre egnet for produksjon i kortere eller lengre tid. VKM skal også vurdere om næringsstoff-syklusene i jorden endres, slik at det blir større risiko for tap av næringsstoffer gjennom luft og vann.

Nytt regelverk i EU I 2016 foreslo EU-kommisjonen nytt regelverk for gjødselprodukter. Mattilsynet og Miljødirektoratet er ansvarlig for regelverket rundt innførsel og bruk av mikroorganismer gjødselprodukter i Norge. De ber VKM om å vurdere risikoen ved innførsel og bruk av fire organismegrupper. Organismegruppene som skal vurderes, er oppført på en "positivliste". En positivliste er en liste over organismer som kan tilsettes gjødsel. Det er ikke tillatt å bruke mikroorganismer som ikke står på listen.

VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer er ansvarlig for risikovurderingen. Rapporten skal etter planen publiseres i oktober 2017.

10.03.2017

Tilbake Skriv ut

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår