Hopp til innhold Hopp til søk

Er det sammenheng mellom humledød og blomstrende lindetrær?

Hvilken økologisk risiko utgjør lindetrær for humler? Miljødirektoratet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere om det er sammenheng mellom humledød og blomstrende lindetrær.

Funn av døde humler under blomstrende lindetrær har vært kjent lenge, men har fått økende oppmerksomhet de siste årene. Årsakene til at humlene dør er omdiskutert, og forklaringene spriker.

Miljødirektoratet ønsker mer kunnskap om hvilken risiko lindetrær utgjør for humler og andre insekter som besøker lindeblomster.

Sammenheng mellom humledød og lindetrær I tillegg til å vurdere sammenheng mellom humledød og lindetrær, skal VKM vurdere de ulike hypotesene på hvorfor man finner døde humler under lindetrær. VKM skal anslå hvor mange humler som er funnet døde under lindetrær i Norge, om forekomsten varierer fra år til år, og om det er geografiske variasjoner.

VKM skal også vurdere om omfanget av humledød har påvirket utviklingen av humlebestanden.

Miljødirektoratet ønsker også at VKM peker på kunnskapshull og foreslår tiltak for å øke kunnskapsnivået om mulig sammenheng mellom humledød og lindetrær.

Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter er ansvarlig for rapporten. Den skal etter planen publiseres 2. mai 2017.

01.03.2017

Tilbake Skriv ut

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår