Hopp til innhold Hopp til søk

Helse og miljø minimalt utsatt av nematoden Steinernema carpocapsae

Bruk av plantevernmiddel med nematoden Steinernema carpocapsae utsetter miljø og helse for minimal risiko. Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i en vurdering.

Vurderingen er gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Plantevernmiddelet Nemasys C

Steinernema carpocapsae er en aktiv organisme i plantevernmiddelet Nemasys C.

Det er søkt om godkjenning å bruke Nemasys C som plantevernmiddel i Norge. Nemasys C skal bekjempe planteskadegjørere som eplevikler og ferskenvikler, vannfluelarver og puppestadiet av grassnutebiller. Det brukes også for å bekjempe en rekke larver i veksthus, hager, plener, frukthager og skogplantasjer.

VKM har vurdert helse- og miljørisiko ved nematoden.

Finnes naturlig i Norge

VKMs oppfatning er at nematoden finnes naturlig i Norge. Det er ikke kjent hvor utbredt den er. Ifølge VKM vil nematoden kunne overvintre langs kysten av Sør-Norge.

Det anses som lite sannsynlig at nematoden kan spre seg. Forflytning av jord, for eksempel med potteplanter, er en mulig spredningsvei. Risiko for spredning er lavere ved bruk av drivhus enn ved dyrking utendørs.

Ifølge VKM er helserisikoen ved bruk av plantevernmidler med nematoden Steinernema carpocapsae minimal.

Faggruppen for plantevernmidler er ansvarlig for vurderingen.

Vurderingen ble publisert 13.02.2017.

Tilbake Skriv ut

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår