Hopp til innhold Hopp til søk

Risikovurdering av skrantesyke (Chronic Wasting Disease - CWD)

Miljødirektoratet og Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å gjøre en risikovurdering av skrantesyke på hjortedyr i Norge.

Oppdraget er delt i to. I første del av oppdraget ble VKM bedt om å vurdere spørsmål knyttet til mattrygghet, og smitte mellom dyr. Denne delen av oppdraget ble publisert 30. juni 2016. 

Skal vurdere egnede tiltak

I del to er VKM bedt om å vurdere hvilke ulike tiltak og strategier som kan begrense videre smitte. I den forbindelse skal VKM skal vurdere om tiltak som brukes i områder i Nord-Amerika som har skrantesyke, egner seg for norske forhold.

Etter planen skal denne delen av oppdraget være ferdig i mars 2017.

Bakgrunn Bakgrunnen for oppdraget er at prionsykdommen skrantesyke (Chronic Wasting Disease - CWD) ble påvist hos et reinsdyr og to elger i Norge i april 2016. Dette var første gang skrantesyke ble oppdaget i Europa. Skrantesyke er vel kjent fra elg og hjort i Nord-Amerika, men er aldri før oppdaget på reinsdyr noe sted i verden.

På grunn av manglende kunnskap og manglende erfaring med håndtering av sykdommen, ba Miljødirektoratet og Mattilsynet VKM om å gjøre en risikovurdering.

19.12.2016

Tilbake Skriv ut

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår