Hopp til innhold Hopp til søk
Helserisikovurdering av genmodifisert bomull (C/NL/04/01) for import og prosessering, direktiv 2001/18/EØF
Helserisikovurdering av genmodifisert bomull (C/NL/04/01) for import og prosessering, direktiv 2001/18/EØF
Foto: iStockphoto
VKM fikk i 2004 en forespørsel fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) med forespørsel om høring av søknad om markedsføring av genmodifiserte bomull (C/NL/04/01) i forhold til eventuelle helse- og miljøeffekter, og i forhold til genteknologiens formålsparagraf om etikk, samfunnsnytte og bærekraft.
Faggruppen for GMO i VKM har besluttet å ikke vurdere søknader under direktiv 2001/18/EØF. Når søknaden om genmodifisert bomull (C/NL/18/01) blir sendt ut til høring for bruksområdet mat og fôr under forordning 1829/03 vil søknaden bli vurdert av faggruppen for GMO.

Publisert 19.11.2004
Vurderingen ble publisert: 19.11.2004

Kontaktinformasjon

Arne Mikalsen
Koordinator for VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer (helse)
Tlf. 21 62 28 14
arne.mikalsen@vkm.no