Hopp til innhold Hopp til søk
Faglig årsrapport 2016
Faglig årsrapport 2016
Synergieffekter av samarbeid og oppdrag på tvers av mat og miljø er den røde tråden i Vitenskapskomiteen for mattrygghets faglige årsrapport for 2016.

VKM har utført risikovurderinger av forhold knyttet til trygg mat og miljø siden starten i 2004. I 2015 ble miljømandatet betydelig utvidet, og i 2016 kom leveransene.

- Den brede oppdragsporteføljen gir store muligheter for tverrfaglig samarbeid og for synergier mellom ulike fagområder. VKM har blitt en arena hvor Mattilsynet og Miljødirektoratet stadig møtes, sier VKMs direktør Lars E. Hanssen.

Han peker på at det har vært naturlig å rette oppmerksomheten mot prosjektporteføljen innen miljø og på leveranser som går på tvers av mat og miljø, i den faglige årsrapporten for 2016.

- Samtidig har 2016 også vært et år med stor bredde og høy produksjon innenfor de øvrige fagområdene i VKM, som trygg mat og dyrevelferd, noe denne rapporten også viser, understreker Hanssen.

Mat og miljø henger sammen

I rapporten peker VKM på hvordan fremmede organismer har effekt på både biologisk mangfold og matproduksjon.

- Våre oppdragsgivere, Mattilsynet og Miljødirektoratet, har begge ansvar for å beskytte det biologiske mangfoldet på tvers av ulike sektorregelverk. De har ofte behov for risikovurderinger av de samme organismene: den ene for å beskytte biologisk mangfold, den andre primært med fokus på akvakultur, landbruk og human helse. Derfor kan det være hensiktsmessig med et felles oppdrag til VKM, heter det i rapporten.

Årsrapporten inneholder eksempler på VKM-publikasjoner, informasjon om internasjonalt samarbeid gjennom året, og fullstendig liste over alle publikasjoner i 2016. Den har også oversikt over pågående arbeid per 5. mars 2017.

15.03.2017

Vurderingen ble publisert: 15.03.2017

Kontaktinformasjon

Ingrid Margaretha Høie
Kommunikasjonssjef
Mobil 97 02 16 58
ingrid.hoie@vkm.no

 

Astrid Tvedt

Senior kommunikasjonsrådgiver
Mobil 48 04 64 66
astrid.tvedt@vkm.no