Hopp til innhold Hopp til søk
Risikovurdering av agurkgrønnmosaikkvirus i Norge (CGMMV)
Risikovurdering av agurkgrønnmosaikkvirus i Norge (CGMMV)
Foto: iStockphoto

Det ble påvist fire tilfeller av plantesykdommen agurkgrønnmosaikkvirus (Cucumber green mottle mosaic virus - CGMMV) i veksthusproduksjonen i 2007. Disse tilfellene kan anses som nye introduksjoner av viruset i Norge, og er antakelig de første siden 1983.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på bestilling overlevert en risikovurdering av CGMMV til Mattilsynet.

Mattilsynet har bedt VKM om bl.a. å belyse

  • sannsynligheten for at sykdommen allerede er etablert innen veksthus- og frilandsproduksjon i Norge
  • sannsynligheten for innførsel og etablering av sykdommen med handel av planter
  • økonomiske og produksjonsmessige konsekvenser av sykdommen
  • eventuelle miljømessige konsekvenser
  • effekten av ulike risikoreduserende tiltak

Både de fire nye og tidligere tilfeller av CGMMV indikerer at planteskadegjøreren er i stand til å etablere seg i Norge.

Etablering av CGMMV har blitt rapportert kun i veksthus her i landet. Sannsynligheten for etablering og skade i frilandsproduksjon anses som lav.

Du kan lese mer om sannsynligheten for spredning og mulige konsekvenser av sykdommen i risikovurderingen. 

Faggruppe for plantehelse har utarbeidet risikovurderingen med bakgrunn i en utredning fra Bioforsk Plantehelse.

Publisert 12.02.2008

Vurderingen ble publisert: 12.02.2008

Kontaktinformasjon

Leif Sundheim
Leder av Faggruppe for plantehelse
Tlf: 926 07 476
Send e-post til Leif Sundheim

 

Astrid Bjerkås
Kommunikasjonsrådgiver i VKM
Tlf. 94 24 60 55
astrid.bjerkas@vkm.no