Hopp til innhold Hopp til søk
Vurdering av selfangst
Vurdering av selfangst
Foto: iStockphoto

 Europakommisjonen har bedt European Food Safety Authority (EFSA) om å utføre en riskovurdering på dyrevelferdsaspekter knyttet til de metodene som benyttes ved avliving og flåing av sel og på basis av den vitenskapelige kunnskap som finnes å vurdere hvilke hensiktsmessige og egnede metoder for avliving av sel som i størst mulig grad kan redusere smerter, ubehag og lidelse.

VKM har, etter kontakt med EFSA, blitt bedt om å fremskaffe data om antall dyr som blir avlivet, hvilke metoder som benyttes, bomskudd og årsaken til disse samt tidsforløp mellom skyting, bevisstløshet (bedøving), blodtapping og flåing.

Det er også bedt om fremskaffing av data om hvor lang tid det tar før dyrene mister bevisstheten for godt, med beskrivelse av avlivingsmetoder og hvor lang tid blodtappingen tar.

Det skal videre vurderes hvorvidt sel lider under tradisjonell fangst.

Arbeidet i VKM ble utført av en ad hoc-gruppe nedsatt av faggruppe 8.

Risikovurderingen ble publisert: 08.10.2007

Vurderingen ble publisert: 27.06.2007

Kontaktinformasjon

Ingfrid Slaatto Næss
Koordinator for VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd,
Tlf. 21 62 28 10
ingfrid.slaatto.naess@vkm.no