Hopp til innhold Hopp til søk
Dyrevelferdsmessig risikovurdering av produksjon av 0-årssmolt
Dyrevelferdsmessig risikovurdering av produksjon av 0-årssmolt
Foto: iStockphoto

VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd har foretatt en dyrevelferdsmessig risikovurdering av produksjon av 0-årssmolt. Risikovurderingen konkluderer med at det på et generelt grunnlag er større utfordringer ved produksjon av 0-årssmolt enn ved produksjon av 1-årssmolt.

Dersom miljøforholdene ikke er optimale for smoltifiseringen, kan det foreligge økt risiko for nedsatt dyrevelferd i produksjon av 0-årssmolt pga smalere smoltifiseringsvindu og mindre tidsmarginer til å gjennomføre produksjonen.

Blant de risikomomentene som kan nedsette fiskens velferd er utvikling av deformiteter i skjelettet og utbredte adherenser på grunn av vaksinasjon.

Dette er et generelt problem for begge kategorier smolt, men på grunn av at 0-årssmolten er mer følsom for ytre påvirkninger kan disse risikomomentene få større effekt i 0-årssmoltproduksjonen.

Ved optimale forhold vurderer faggruppen det slik at produksjonsformene er jevnbyrdige med tanke på sjøvannsprestasjoner slik som vekst, helse, og dyrevelferd.

Publisert: 31.05.2006

Vurderingen ble publisert: 31.05.2006

Kontaktinformasjon

Ingfrid Slaatto Næss
Koordinator for VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd
Tlf. 21 62 28 10
ingfrid.slaatto.naess@vkm.no