Hopp til innhold Hopp til søk
Kan virvelløse dyr oppleve ubehag, smerte og stress?
Kan virvelløse dyr oppleve ubehag, smerte og stress?
Foto: iStockphoto

VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd har behandlet spørsmålet om ulike grupper virvelløse dyr kan oppleve ubehag, smerte og stress når disse organismene blir håndtert av mennesker.

Saken er tatt opp på forespørsel fra Mattilsynet. Faggruppen mener at man må være varsomme med å trekke konklusjoner i denne saken.

Det har vært lite eller ingen forskning på dette feltet. Konklusjonene må derfor trekkes på bakgrunn av kunnskap man har fått gjennom forskning på pattedyr holdt opp mot den kunnskapen man har om hvordan nervesystemene er bygd opp og fungerer hos hovedgruppene av virvelløse dyr.

De fleste virvelløse dyr kan sannsynligvis ikke føle smerte. Så lenge spørsmålene om bevissthet og smerte er uavklarte, bør man imidlertid være varsom med håndteringen av virvelløse dyr, ikke minst i fangenskap.

Spesielt gjelder dette åttearmet blekksprut, som har en relativt  avansert hjerne. I Norge bør man ta spesielt hensyn ved fangst av akkar, selv om denne ikke tilhører de mest utviklede blekksprutartene.

Sosiale insekter som honningbier har også en vel utviklet hjerne, og størrelsen på deler av hjernen hos disse tyder på evne til å lære. Bier som holdes i produksjon bør derfor sikres god røkt og godt oppvekstmiljø.

Professor Lauritz S. Sømme, Universitetet i Oslo, har i samarbeid med Universitetet for miljø og biovitenskap skrevet en rapport som danner grunnlaget for faggruppens vurdering. 

Publisert 03.02.2005

Vurderingen ble publisert: 03.02.2005

Kontaktinformasjon

Angelika Agdestein
Koordinator for VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd
Tlf. 21 62 28 10
angelika.agdestein@vkm.no