Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

    
Vurdering av tidligere risikovurdering av jern
Vurdering av tidligere risikovurdering av jern
Foto: iStockphoto

Faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi i Vitenskapskomiteen for mattrygghet har, etter spørsmål fra Mattilsynet, sett på om en tidligere risikovurdering av jern (gjort i forbindelse med "Kelloggssaken") fremdeles er holdbar.

Det finnes etter faggruppens skjønn tilstrekkelige indikasjoner på negative helseffekter ved høyt jerninntak i den forskning som foreligger, og som er beskrevet i EFSAs opinion om jern, til at det er berettiget å opprettholde restriksjon med hensyn til jernberikning.

Faggruppen er enig med EFSA i at det er behov for mer forskning for å komme til en avklaring om mulige sammenhenger mellom inntak av jern og hjerte- karsykdommer og kreft, eventuelle andre sykdommer, heter det i konklusjonen.

Publisert 27.04.2005

Vurderingen ble publisert: 27.04.2005

Kontaktinformasjon

Bente Mangschou
Koordinator for VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
Tlf. 21 62 28 07
bente.mangschou@vkm.no