Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

    
Risikovurderinger av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler
Risikovurderinger av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler
Foto: iStock Photo
På oppdrag for Mattilsynet skal Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere risiko ved «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler som selges i Norge.

VKM skal på oppdrag for Mattilsynet vurdere helserisiko ved inntak av 44 «andre stoffer» som finnes i kosttilskudd og/eller i energidrikker som selges i Norge. Risikovurderinger av de første 12 stoffene ble publisert 20. november 2015. Sju nye ble publisert 1. mars 2016. Ytterligere ti ble publisert 27. juni 2016. De neste risikovurderingene blir publisert i november 2016. VKM vill ferdigstille oppdraget i løpet av 2017.

Se omtale av publiserte risikovurderinger >

«Andre stoffer» er stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er vitaminer og mineraler. «Andre stoffer» tilsettes i hovedsak til kosttilskudd. «Andre stoffer» tilsettes også til andre næringsmidler, som for eksempel sportsprodukter og energidrikker. Det er kjent at «andre stoffer» kan gi helseskader. Hva slags skade, og hvor alvorlig den er, avhenger av stoff og hvor mye man får i seg.

Grunnlag for utvikling av norsk regelverk

Tilsetning av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler er ikke regulert i EU. Mange land har derfor nasjonale regler. Danmark har en positivliste. Mattilsynet har foreslått for Helse- og omsorgsdepartementet å utvikle et norsk regelverk etter dansk modell. Mattilsynet vil bruke risikovurderingene til VKM som grunnlag for å utvikle et eventuelt norsk regelverk.

Oppdrag fra Mattilsynet

Mattilsynet har etter innspill fra bransjen laget en oversikt over «andre stoffer» som finnes i produkter på det norske markedet. Basert på denne oversikten, har Mattilsynet satt opp en liste over stoffer og mikroorganismer som de ønsker at VKM skal risikovurdere. VKM skal ikke vurdere eventuelle positive helseeffekter ved de ulike stoffene.

Mattilsynet ber VKM om å:

  • lage et veiledende dokument for hvordan «andre stoffer» skal risikovurderes basert på etablert metodikk for risikovurdering (fase 2).
  • risikovurdere vedlagte bruksmengder for andre stoffer i henhold til det veiledende dokumentet (fase 3).
    • For «andre stoffer» som er i kosttilskudd skal risikovurderingene omfatte fra ti år og til og med voksne.
    • For «andre stoffer» som er i energidrikker skal risikovurderingene omfatte fra tre år og til og med voksne. Det ses på tre ulike drikkemønstre; høyt akutt inntak, gjennomsnittlig kronisk inntak og høyt kronisk inntak av energidrikk.

Fase 1 bestod i å gi Mattilsynet en oversikt over risikovurderinger som andre land har gjort av «andre stoffer». Les mer >

Oversikt over «andre stoffer» med brukerdoser som Mattilsynet ønsker risikovurdert:

andre stoffer andre stoffer 2Mattilsynet vil sende en egen bestilling for risikovurdering av mikroorganismene.

Gjennomføring av oppdraget i VKM

De som deltar i arbeidet med «andre stoffer» i VKM er faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk, faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og Hovedkomiteen.

Risikovurderinger av de første 12 stoffene ble publisert 20. november 2015. Sju nye ble publisert 1. mars 2016. Ytterligere ti ble publisert 27. juni 2016. De neste risikovurderingene blir publisert i november 2016.

Se omtale av publiserte risikovurderinger >

 

Sist oppdatert 25.08.2016

Vurdering under arbeid

Kontaktinformasjon

Gro Haarklou Mathisen 
Koordinator for faggruppen for tilsettingsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk
Tlf. 21 62 28 06
gro.haarklou.mathisen@vkm.no

 

Bente Mangschou
Koordinator for faggruppen for ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi
Tlf. 21 62 28 07
bente.mangschou@vkm.no