Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > EFSAs kontaktpunkt

EFSAs kontaktpunkt i Norge

Sekretariatet til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er offisielt norsk kontaktpunkt for den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority – EFSA). EFSA gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og gir råd til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og til medlemslandene om forhold knyttet til trygg mat .

 

Gisle Solstad er ansvarlig for driften av det norske kontaktpunktet. Astrid Bjerkås er hans stedfortreder.
Send e-post til EFSAs norske kontaktpunkt

Nytt fra EFSA:

Antibiotikaresistente Salmonella- og Campylobacter-bakterier øker i Europa

Antibiotikaresistente Salmonella- og Campylobacter-bakterier øker i Europa

Forekomsten av antibiotikaresistente Salmonella- og Campylobacter-bakterier hos mennesker og dyr øker i Europa. Det viser en rapport fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet EFSA og det europeiske smitteverninstituttet ECDC.
[11.02.2016] Les mer
EFSA og medlemslandene har ferdigstilt sin revurdering av glyfosat

EFSA og medlemslandene har ferdigstilt sin revurdering av glyfosat

Det er usannsynlig at glyfosat utgjør noen kreftfare for mennesker. Det er konklusjonen i revurderingen som EFSA og medlemslandene har gjort av glyfosat.
[12.11.2015] Les mer
EFSA ønsker tilbakemelding og kommentarer til ny strategi

EFSA ønsker tilbakemelding og kommentarer til ny strategi

European Food Safety Authoritys (EFSA) utkast til ny strategi er ute til offentlig høring. Dokumentet tar for seg EFSAs strategiske og operasjonelle mål for de neste fem årene og hvilke tiltak som må gjøres for å nå målene
[29.10.2015] Les mer