Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > EFSAs kontaktpunkt

EFSAs kontaktpunkt i Norge

Sekretariatet til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er offisielt norsk kontaktpunkt for den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority – EFSA). EFSA gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og gir råd til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og til medlemslandene om forhold knyttet til trygg mat .

 

Gisle Solstad er ansvarlig for driften av det norske kontaktpunktet. Astrid Bjerkås er hans stedfortreder.
Send e-post til EFSAs norske kontaktpunkt

Nytt fra EFSA:

EFSA lanserer verktøykasse for å analysere og kommunisere usikkerhet i risikovurderinger

Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet EFSA har lagt ut på høring utkast til retningslinjer for å kunne analysere og kommunisere usikkerhet i risikovurderinger. Rapporten vil også inngå i VKMs interne prosjekt med å utvikle måten vi beskriver og kommuniserer usikkerhet i våre risikovurderinger.
[03.07.2015] Les mer
EFSAs rapporter om arsen i mat

EFSAs rapporter om arsen i mat

Det beregnete inntaket av uorganisk arsen blant folk er i verste fall så høyt at det ikke kan utelukkes at det vil kunne utgjøre en helserisiko, konkluderer den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet, EFSA, i en risikovurdering i 2009. Oppdaterte beregninger i 2014 viste lavere eksponering for uorganisk arsen
[01.07.2015] Les mer
Plantehelserisiko ved innførsel av jord og vekstmedier til EU

Plantehelserisiko ved innførsel av jord og vekstmedier til EU

På oppdrag for EU-kommisjonen har den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet European Food Safety Authority (EFSA) vurdert hvor sannsynlig det er at planteskadegjørere og andre fremmede organismer følger med jord og vekstmedier som innføres til EU.
[30.06.2015] Les mer