Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > EFSAs kontaktpunkt

EFSAs kontaktpunkt i Norge

Sekretariatet til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er offisielt norsk kontaktpunkt for den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority – EFSA). EFSA gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og gir råd til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og til medlemslandene om forhold knyttet til trygg mat .

 

Gisle Solstad er ansvarlig for driften av det norske kontaktpunktet. Ingrid Høie er hans stedfortreder.
Send e-post til EFSAs norske kontaktpunkt

Nytt fra EFSA:

Seks tilfeller av botulisme knyttet til inntak av tørket og saltet fisk

Seks tilfeller av botulisme knyttet til inntak av tørket og saltet fisk

Tyske og spanske myndigheter har rapportert om seks tilfeller av matbåren botulisme i november og desember 2016. Alle tilfellene er knyttet til inntak av tørket og saltet fisk fra Russland.
[22.12.2016] Les mer
Fugleinfluensa: biosikkerhetstiltak er viktig for å beskytte fjørfebesetninger

Fugleinfluensa: biosikkerhetstiltak er viktig for å beskytte fjørfebesetninger

Streng håndheving av biosikkerhetstiltak er den mest effektive måten å hindre at høypatogen influensa A (H5N8) smitter til fjørfebesetninger. Det viser en rapport fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.
[20.12.2016] Les mer
Antall infeksjoner forårsaket av Listeria stabil, men hyppig rapportert blant eldre

Ny zoonose-rapport fra EFSA og ECDC: :

Antall infeksjoner forårsaket av Listeria stabil, men hyppig rapportert blant eldre

Antall personer som rammes av listeriose i Europa har vært stabilt fra 2014 til 2015, etter at omfanget har vært økende siden 2008. Det fremgår av den årlige rapporten om næringsmiddelbårne infeksjonssykdommer fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).
[16.12.2016] Les mer